0 800 300 545

контакт-центр

Протидія корупції

Як повідомити про корупційне правопорушення

На цій сторінці можна залишити повідомлення про корупційне правопорушення. Інформація у повідомленні має:

  • стосуватися конкретної особи;
  • містити фактичні дані, які можна перевірити;
  • бути підкріпленою доказами щодо осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також щодо прирівняних до них осіб згідно із Законом України «Про запобігання корупції».
Щоб повідомити про корупційне правопорушення

Зверніться до керівника АТ «Укрпошта»:

Зверніться до керівника Служби із запобігання та виявлення корупції:

  • за контактним телефоном (050) 770 75 49 у робочий час;
  • за електронною адресою stopcor@ukrposhta.ua;
  • на особистому прийомі, який здійснюється щовівторка та щочетверга з 10:00 до 13:00;
  • надіславши звернення звичайним листом (на конверті слід зазначити «Про корупцію»).

Водночас повідомлення про порушення вимог цього Закону може бути здійснене працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно).

Вимоги до анонімних повідомлень про порушення вимог цього Закону та порядок їх розгляду визначаються Законом України «Про запобігання корупції». Анонімне повідомлення про порушення вимог цього закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає перевірці у термін не більше п’ятнадцяти днів із дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, керівник відповідного органу або його заступник продовжують термін розгляду повідомлення до тридцяти днів із дня його отримання.

Додаткова інформація

Відповідно до статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» особи, які надають допомогу в запобіганні й протидії корупції, перебувають під захистом держави.

За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні й протидії корупції, або їх близьких осіб, у зв’язку зі здійсненим повідомленням про порушення вимог цього Закону, правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві».

Особа або член її сім’ї не може бути звільнена чи примушена до звільнення, притягнута до дисциплінарної відповідальності чи піддана з боку керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням нею про порушення вимог цього Закону іншою особою.

Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених Законом.

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог цього Закону, керівник відповідного органу вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.