Delivery terms for items over 30 kg

Download in PDF

Standard terms for forwarding items over 30 kg (excluding post office weekends).

Deadline for receiving parcels for shipment on the same day is 14:00.

From/to Vinnytsia Lutsk Dnipro Kryvyi Rih Kramatorsk Mariupol Zhytomyr Uzhhorod Khust Zaporizhia Ivano-Frankivsk Kyiv Kropyvnytskyi Lviv Mykolaiv Odesa Poltava Kremenchuk Rivne Rubizhne Sumy Konotop Ternopil Kharkiv Kherson Khmelnytskyi Cherkasy Chernihiv Nizhyn Pryluky Chernivtsi
Vinnytsia D+1 D+4 D+3 D+4 D+4 D+4 D+3 D+4 D+5 D+4 D+4 D+3 D+3 D+3 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+3 D+4 D+4 D+3 D+4 D+4 D+5 D+5 D+4
Lutsk D+4 D+1 D+4 D+4 D+4 D+4 D+3 D+4 D+5 D+4 D+4 D+3 D+4 D+3 D+4 D+4 D+4 D+4 D+3 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+5 D+5 D+4
Dnipro D+3 D+4 D+1 D+3 D+3 D+3 D+4 D+4 D+5 D+3 D+4 D+3 D+3 D+4 D+3 D+3 D+3 D+3 D+4 D+3 D+4 D+4 D+4 D+3 D+4 D+4 D+4 D+4 D+5 D+5 D+4
Kryvyi Rih D+4 D+4 D+3 D+1 D+3 D+3 D+4 D+4 D+5 D+3 D+4 D+3 D+3 D+4 D+3 D+3 D+3 D+3 D+4 D+3 D+4 D+4 D+4 D+3 D+4 D+4 D+4 D+4 D+5 D+5 D+4
Kramatorsk D+4 D+4 D+3 D+3 D+1 D+4 D+4 D+4 D+5 D+4 D+4 D+3 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+3 D+4 D+4 D+4 D+4 D+5 D+5 D+4
Mariupol D+4 D+4 D+3 D+3 D+4 D+1 D+4 D+4 D+5 D+4 D+4 D+3 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+5 D+5 D+4
Zhytomyr D+3 D+3 D+4 D+4 D+4 D+4 D+1 D+4 D+5 D+4 D+3 D+3 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+3 D+4 D+4 D+4 D+3 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+5 D+5 D+4
Uzhhorod D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+1 D+3 D+4 D+4 D+4 D+4 D+3 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+5 D+5 D+4
Khust D+5 D+5 D+5 D+5 D+5 D+5 D+5 D+3 D+1 D+5 D+5 D+5 D+5 D+4 D+5 D+5 D+5 D+5 D+5 D+5 D+5 D+5 D+5 D+5 D+5 D+5 D+5 D+5 D+6 D+6 D+5
Zaporizhia D+4 D+4 D+3 D+3 D+4 D+4 D+4 D+4 D+5 D+1 D+4 D+3 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+5 D+5 D+4
Ivano-Frankivsk D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+3 D+4 D+5 D+4 D+1 D+3 D+4 D+3 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+3 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+5 D+5 D+3
Kyiv D+3 D+3 D+3 D+3 D+3 D+3 D+3 D+4 D+5 D+3 D+3 D+1 D+3 D+3 D+3 D+3 D+3 D+3 D+3 D+3 D+3 D+3 D+3 D+3 D+3 D+3 D+3 D+3 D+4 D+4 D+3
Kropyvnytskyi D+3 D+4 D+3 D+3 D+4 D+4 D+4 D+4 D+5 D+4 D+4 D+3 D+1 D+4 D+4 D+4 D+4 D+3 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+3 D+4 D+5 D+5 D+4
Lviv D+3 D+3 D+4 D+4 D+4 D+4 D+3 D+4 D+5 D+4 D+4 D+3 D+4 D+1 D+4 D+4 D+4 D+4 D+3 D+4 D+4 D+4 D+3 D+4 D+4 D+3 D+4 D+4 D+5 D+5 D+3
Mykolaiv D+4 D+4 D+3 D+3 D+4 D+4 D+4 D+4 D+5 D+4 D+4 D+3 D+4 D+4 D+1 D+3 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+3 D+4 D+4 D+4 D+5 D+5 D+4
Odesa D+4 D+4 D+3 D+3 D+4 D+4 D+4 D+4 D+5 D+4 D+4 D+3 D+4 D+4 D+3 D+1 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+5 D+5 D+4
Poltava D+4 D+4 D+3 D+3 D+4 D+4 D+4 D+4 D+5 D+4 D+4 D+3 D+4 D+4 D+4 D+4 D+1 D+3 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+3 D+4 D+4 D+4 D+4 D+5 D+5 D+4
Kremenchuk D+4 D+4 D+3 D+3 D+4 D+4 D+4 D+4 D+5 D+4 D+4 D+3 D+3 D+4 D+4 D+4 D+3 D+1 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+3 D+4 D+5 D+5 D+4
Rivne D+4 D+4 D+3 D+3 D+4 D+4 D+3 D+4 D+5 D+4 D+4 D+3 D+4 D+3 D+4 D+4 D+4 D+4 D+1 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+5 D+5 D+4
Rubizhne D+4 D+4 D+3 D+3 D+4 D+4 D+4 D+4 D+5 D+4 D+4 D+3 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+1 D+4 D+4 D+4 D+3 D+4 D+4 D+4 D+4 D+5 D+5 D+4
Sumy D+3 D+3 D+3 D+3 D+3 D+3 D+3 D+3 D+4 D+3 D+3 D+3 D+3 D+3 D+3 D+3 D+3 D+3 D+3 D+3 D+1 D+3 D+4 D+3 D+4 D+4 D+4 D+4 D+5 D+5 D+4
Konotop D+3 D+3 D+3 D+3 D+3 D+3 D+3 D+3 D+4 D+3 D+3 D+3 D+3 D+3 D+3 D+3 D+3 D+3 D+3 D+3 D+3 D+1 D+4 D+3 D+4 D+4 D+4 D+4 D+5 D+5 D+4
Ternopil D+3 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+3 D+4 D+5 D+4 D+4 D+3 D+4 D+3 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+1 D+4 D+4 D+3 D+4 D+4 D+5 D+5 D+4
Kharkiv D+4 D+4 D+3 D+3 D+3 D+4 D+4 D+4 D+5 D+4 D+4 D+3 D+4 D+4 D+4 D+4 D+3 D+4 D+4 D+3 D+3 D+3 D+4 D+1 D+4 D+4 D+4 D+4 D+5 D+5 D+4
Kherson D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+5 D+4 D+4 D+3 D+4 D+4 D+3 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+3 D+3 D+4 D+4 D+1 D+4 D+4 D+4 D+5 D+5 D+4
Khmelnytskyi D+3 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+3 D+4 D+5 D+4 D+4 D+3 D+4 D+3 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+3 D+3 D+3 D+4 D+4 D+1 D+4 D+4 D+5 D+5 D+3
Cherkasy D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+5 D+4 D+4 D+3 D+3 D+4 D+4 D+4 D+4 D+3 D+4 D+4 D+3 D+3 D+4 D+4 D+4 D+4 D+1 D+4 D+5 D+5 D+4
Chernihiv D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+5 D+4 D+4 D+3 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+3 D+3 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+1 D+3 D+3 D+4
Nizhyn D+5 D+5 D+5 D+5 D+5 D+5 D+5 D+5 D+6 D+5 D+5 D+4 D+5 D+5 D+5 D+5 D+5 D+5 D+5 D+5 D+4 D+4 D+5 D+5 D+5 D+5 D+5 D+3 D+1 D+3 D+4
Pryluky D+5 D+5 D+5 D+5 D+5 D+5 D+5 D+5 D+6 D+5 D+5 D+4 D+5 D+5 D+5 D+5 D+5 D+5 D+5 D+5 D+4 D+4 D+5 D+5 D+5 D+5 D+5 D+4 D+3 D+1 D+4
Chernivtsi D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+3 D+4 D+5 D+4 D+3 D+3 D+4 D+3 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+4 D+3 D+4 D+4 D+4 D+4 D+1

D — the day of submission of items for shipment;

2, 3, 4, 5 — the number of days during which item shall be delivered.

If an item is submitted for shipment after the deadline on the same day, the delivery time shall be extended by one day.