Часті питання за темою «Відправлення по Україні»

Доставка та вручення поштових відправлень

Адресат може за довіреністю уповноважити іншу особу отримати адресоване йому поштове відправлення або поштовий переказ. Довіреність оформлюється в установленому законодавством порядку.

Відправлення «Укрпошта Стандарт» і «Укрпошта Експрес» з оголошеною цінністю до 300 грн, а також відправлення «Укрпошта Документи» може отримати член сім’ї адресата, якщо пред’явить документ, що посвідчує родинний зв’язок.

Такі поштові відправлення розкриває працівник поштового зв’язку у присутності одержувача. Якщо вміст відправлення відповідає зазначеному в описі, то відправлення видається одержувачу.

Якщо під час розкриття відправлення виявлена нестача/заміна/повне або часткове пошкодження/псування вкладення, то працівник поштового відділення складає акт у трьох примірниках, який підписується ним, керівником відділення й одержувачем. Один примірник акта видається одержувачу (відповідно до п.108 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).

Під час видачі відправлення працівник поштового відділення обов’язково перевіряє його масу (за винятком відправлень «Укрпошта Документи»). За бажанням одержувача відправлення можуть відкрити для перевірки у присутності одержувача (відповідно до п. 107 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).

Одержувач має вказати своє прізвище і залишити підпис на бланку повідомлення про вручення поштового відправлення.

Рекомендований лист із позначкою «Судова повістка», який адресований юридичній особі або фізичній особі за місцем роботи, одержує уповноважена особа. При цьому вона має залишити на бланку повідомлення підпис та прізвище (відповідно до п.106 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).

Під час одержання повідомлення про вручення одержувач пред’являє паспорт або інший документ, що його замінює, і працівник пошти зазначає на бланку повідомлення прізвище одержувача (відповідно до п.106 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).

Рекомендований лист із позначкою «Судова повістка», адресований фізичній особі, вручається адресату особисто. Якщо одержувач відсутній, то лист вручається повнолітньому члену сім’ї, якщо він пред’являє:

 • документ, що посвідчує особу;
 • документ, що посвідчує родинні зв’язки з адресатом (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб тощо).

Вручення цього поштового відправлення, адресованого посадовим і службовим особам органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, або за місцем роботи фізичних осіб, здійснюється у порядку, визначеному у цих органах, підприємствах, установах, організаціях з урахуванням Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 р. N 1153 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 43, с. 50) (відповідно до п.99, 100 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).

У такому випадку поштові відправлення не доставляються. Оператор поштового зв’язку письмово повідомляє користувача послуг про свою відмову від доставки адресованих йому поштових відправлень, періодичних друкованих видань (відповідно до п.95 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).

Прості поштові відправлення (повідомлення про надходження поштових відправлень, поштових переказів, періодичні друковані видання):

 • доставляються через абонентські поштові скриньки або
 • вручаються представникам юридичних осіб (закладів), які уповноважені на одержання пошти, якщо інше не передбачено договором між юрособою (закладом) і національним оператором поштового зв’язку за місцем обслуговування (відповідно до п. 98 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).

Поштові відправлення із позначкою «Вручити особисто», які адресовані фізичним особам, вручаються адресату безпосередньо в руки або іншій особі, яка уповноважена на це за довіреністю.

Вручення цього поштового відправлення, адресованого посадовим і службовим особам органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, або за місцем роботи фізичних осіб, здійснюється у порядку, визначеному у цих органах, підприємствах, установах, організаціях з урахуванням Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 р. N 1153 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 43, с. 50) (відповідно до п.99, 100 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).

Порядок доставки визначається на підставі договору між юридичною особою з оператором поштового зв’язку:

 • доставка через абонентські поштові скриньки, що встановлюються на перших поверхах приміщень чи інших доступних для цього місцях або у канцелярії, експедиції тощо, що розміщені на перших поверхах приміщень;
 • видача в приміщеннях поштового відділення представникам юридичних осіб, уповноваженим на одержання пошти.

Через абонентські поштові скриньки згідно з укладеним договором датою вручення вважається дата їх вкладення до скриньки (згідно з п.94 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).

 • Прості поштові відправлення (поштове відправлення, яке приймається для пересилання без видачі розрахункового документа та доставляється/вручається без розписки).
 • Повідомлення про надходження поштових відправлень, які видаються у поштових відділеннях, поштових переказів.
 • Повторні повідомлення про надходження рекомендованих поштових відправлень.
 • Періодичні друковані видання.

За письмовою згодою адресата рекомендовані поштові відправлення, рекомендовані повідомлення про вручення поштових відправлень, поштових переказів можуть доставлятися з використанням абонентської поштової скриньки (згідно з п.93 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).

Щоб отримати реєстроване поштове відправлення або поштовий переказ, потрібно пред’явити документ, що посвідчує особу:

 • паспорт громадянина України;
 • паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
 • військовий квиток для військовослужбовця строкової служби;
 • посвідчення народного депутата України;
 • інший документ, що замінює паспорт;
 • паспорт іноземного громадянина з візою або посвідки на постійне чи тимчасове проживання на території України іноземного громадянина, виданої органами внутрішніх справ (згідно з п.89 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).

Рекомендовані листи

З 01.06.2020 буде здійснюватися доставка листів від Департаменту патрульної поліції зі штрафами: рекомендовані листи з «Рекомендованим повідомленням про вручення». Трек-номер починається на 06. Відправник: Департамент патрульної поліції.

 • Вручаються під розпис отримувачу.
 • Вручаються повнолітньому члену сім’ї за умови пред’явлення документа, що посвідчує родинні зв’язки, або за довіреністю.
 • Письмова відмова одержувача від отримання відправлення.
 • Отримувач не проживає за адресою, неправильно вказана/відсутня адреса, адресат відсутній за вказаною адресою.
 • Закінчення терміну зберігання.

Е-сервіс «Дія»

Електронний документ (електронне посвідчення водія, електронний паспорт громадянина України, електронний паспорт громадянина України для виїзду за кордон) — це графічне зображення документа, яке формується у мобільному застосунку «Дія».

Доставка та вручення поштових відправлень

За електронними документами, що сформовані у мобільному застосунку «Дія», одержувачам дозволяється видавати лише внутрішні поштові відправлення (Укрпошта Стандарт, Укрпошта Експрес, Укрпошта Документи) без післяплати або з післяплатою на суму:

 • до 30 000 грн — за електронним паспортом громадянина України;
 • до 5 000 грн — за електронним посвідченням водія та електронним паспортом громадянина України для виїзду за кордон.
 • Електронний паспорт громадянина України.
 • Електронний паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
 • Електронне посвідчення водія.