Часті питання за темою «Інше»

На відправленні потрібно зазначити:

 • прізвище, ім’я, по батькові одержувача;
 • «до запитання» (або №а/с, населений пункт, район, область);
 • найменування об’єкта поштового зв’язку місця призначення;
 • поштовий індекс;
 • країну призначення.

(згідно з п. 43 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270)

Якщо відправлення надсилається фізичній особі, то потрібно вказати прізвище, ім’я, по батькові одержувача (у називному відмінку). На простих та рекомендованих поштових картках, листах і бандеролях (крім тих, що адресуються «до запитання»), можна зазначати прізвище й ініціали або прізвище й ім’я одержувача. На поштових відправленнях, адресованих до населених пунктів, які не мають вулиць і нумерації будинків, прізвище, ім’я та по батькові зазначаються повністю.

Якщо відправлення надсилається юридичній особі, то потрібно вказати повне найменування підприємства/установи/організації, а також посаду, ім’я та прізвище адресата (одержувача).

Поштова адреса зазначається у такій послідовності:

 • назва вулиці (проспекту, бульвару, провулку тощо), номер будинку і квартири;
 • назва населеного пункту, району, області;
 • поштовий індекс;
 • країна призначення.

Дані про адресата (одержувача) зазначаються внизу праворуч із лицьового боку поштового відправлення без пробілів між рядками та літерами у словах.

Дані про відправника зазначаються вгорі ліворуч із лицьового боку поштового відправлення або у верхній частині зворотного боку поштового конверта (згідно з п. 42, п.44 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).

Придбання, установлення й утримання в належному стані абонентських поштових шаф (поштових скриньок) здійснюється власниками житлових та адміністративних будинків (згідно зі ст. 23 Закону України «Про поштовий зв’язок»).

Відповідно до вимог чинних нормативних документів вхідна письмова кореспонденція на адресу юридичних та фізичних осіб, а також на вимоги адресатів, штемпелюванню не підлягає.

Продані поштові марки, поштові блоки, марковані конверти й картки поверненню та обміну не підлягають (згідно з п. 86 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).

Так, можна. У цьому випадку на відправленні, бланку поштового переказу або повідомленні про надходження поштового відправлення, поштового переказу робиться відповідна позначка, яка засвідчується підписом одержувача відправлення.

Підпис представника юридичної особи, уповноваженого на одержання пошти, додатково скріплюється печаткою цієї юридичної особи.

Такі поштові відправлення й поштові перекази повертаються за зворотною адресою (згідно з п.114 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).

Адресат має право з відома працівника поштового зв’язку скористатися допомогою іншої особи.

У цьому разі на відповідному бланку зазначаються дані пред’явлених документів (назва, серія, номер, дата видачі і найменування органу, який видав), що посвідчують особу адресата та особу, яка розписалася за одержання відправлення або поштового переказу (згідно з п.112 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).

Такі відправлення вручаються представникам цих закладів, уповноваженим на одержання пошти на підставі договору, що укладається юридичною особою з оператором поштового зв’язку за місцем обслуговування (згідно з п.111 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).

Відправлення вручається і переказ виплачується його законному представнику, якщо він пред’являє:

 • документ, що посвідчує особу, та
 • документ, що посвідчує родинні зв’язки з адресатом (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб тощо) чи рішення органу опіки і піклування про призначення їх опікунами чи піклувальниками.

(згідно з п.111 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).

У разі повернення внутрішніх реєстрованих поштових відправлень, крім рекомендованих, стягується плата згідно із встановленими тарифами (згідно з п.119 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).

У разі повернення із-за кордону міжнародної посилки з відправника стягується плата в розмірі суми, визначеної іноземною поштовою адміністрацією за повернення посилки в Україну (Акти Всесвітнього Поштового Союзу).

Поштові відправлення (крім відправлень «EMS»), поштові перекази за заявою відправника/адресата можуть бути доставлені на іншу адресу за окрему плату згідно із встановленими тарифами (згідно з п.118 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).

Якщо відправлення або поштові перекази, які через неправильно написану адресу чи її відсутність (змита, відірвана) або з інших причин, не можуть бути вручені адресату, то вони повертаються відправнику (згідно з п.117 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).