Річні звіти

Рік Документи
2021 Фінансова звітність (МСФЗ) АТ «Укрпошта» 31.12.2021
JSC «Ukrposhta» IFRS Financial Statements 31.12.2021
2020 Фінансова звітність (МСФЗ) АТ «Укрпошта» 31.12.2020
JSC «Ukrposhta» IFRS Financial Statements 31.12.2020
2019 Фінансова звітність (МСФЗ) АТ «Укрпошта» 31.12.2019
JSC «Ukrposhta» IFRS Financial Statements 31.12.2019
2018 Фінансова звітність (МСФЗ) АТ «Укрпошта» 31.12.2018
JSC «Ukrposhta» IFRS Financial Statements 31.12.2018
2017 Фінансова звітність (МСФЗ) АТ «Укрпошта» 31.12.2017
JSC “Ukrposhta” IFRS Financial Statements 31.12.2017
2016 Баланс (Звіт про фінансовий стан)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
Звіт про власний капітал
2015 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2015 р.
2014 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2014 р.
2013 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2013 р.
2012 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2012 р.
2011 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2011 р..
2010 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2010 р.
2009 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2009 р.
2008 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2008 р.
2007 Річний звіт УДППЗ «Укрпошта»