Інформація про умови надання фінансових платіжних послуг акціонерним товариством «Укрпошта»

Інформація про умови надання фінансових платіжних послуг акціонерним товариством «Укрпошта»
1. Інформація про надавача фінансових платіжних послуг:
Найменування Акціонерне товариство «Укрпошта» (надавач фінансових платіжних послуг)
Місцезнаходження вул. Хрещатик, 22, м. Київ, Україна, 01001
Фактична адреса, за якою здійснюється надання фінансових платіжних послуг Адреси відділень, за якими здійснюється надання фінансових платіжних послуг, наведені за посиланням: https://offices.ukrposhta.ua/
Контактна інформація для здійснення оперативних контактів з надавачем фінансових платіжних послуг:
Контактний телефон Контактні телефони розміщені за посиланням:
https://offices.ukrposhta.ua/
Адреса електронної пошти [email protected]
Адреса вебсайту https://www.ukrposhta.ua/ua/
2. Контактна інформація (адреса, номер телефону, тощо) Національного банку України та органів з питань захисту прав споживачів:

Контактна інформація Національного банку України: https://bank.gov.ua/ua/contacts

Адреса: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601. Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601. Для електронного звернення: [email protected]

Номер телефону: 0 800 505 240 або +380 44 298 65 55 (пн–чт 9:00 – 18:00, пт 9:00–16:45)


Контактна інформація Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів: https://dpss.gov.ua/zvyazkizgromadskistyu

Адреса: вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001

Номер телефону: (050) 230 04 28 або (044) 364 77 80, електронна пошта: [email protected]

3. Інформація про порядок прийняття до виконання платіжної інструкції надавачем фінансових платіжних послуг та настання моменту безвідкличності платіжної інструкції

Надавач фінансових платіжних послуг приймає до виконання надану клієнтом платіжну інструкцію за умови, що платіжна інструкція оформлена належним чином та немає законних підстав для відмови в її прийнятті.

Надавач фінансових платіжних послуг приймає до виконання платіжну інструкцію, що надійшла до нього протягом робочого часу, у той самий день.

Надавач фінансових платіжних послуг не приймає до виконання платіжну інструкцію, що надійшла до нього після закінчення робочого часу, після закінчення робочого дня (за винятком переказів з картки на картку).

Зазначення користувачем у платіжній інструкції дати валютування не впливає на порядок прийняття до виконання платіжної інструкції надавачем фінансових платіжних послуг.

Після виконання надавачем фінансових платіжних послуг платіжної інструкції для користувача настає момент безвідкличності платіжної інструкції.

4. Посилання на робочий та операційний час надавача фінансових платіжних послуг, на максимальний час виконання платіжної операції

Інформація щодо графіка роботи відділень поштового зв’язку знаходиться за посиланням: https://offices.ukrposhta.ua/.

Надавач фінансових платіжних послуг забезпечує приймання платіжних інструкцій та інструкцій на відкликання наданих платіжних інструкцій протягом операційного часу, який відповідає часу початку / кінця роботи відділень.

Строки виконання платіжних операцій у платіжних системах встановлюються правилами платіжних систем, але не можуть перевищувати строки, визначені Законом України «Про платіжні послуги».

5. Інформація про штрафи, пені, що застосовуються до вибраної користувачем платіжної послуги, та методика їх обчислення Надавач фінансових платіжних послуг не застосовує штрафи, пені до вибраної користувачем фінансової платіжної послуги.
6. Інформація про засоби зв’язку для передавання інформації або повідомлення відповідно до договору, зокрема технічні вимоги до обладнання та програмного забезпечення користувача

Відомості з питань виконання договору, інші інформаційні повідомлення за допомогою поштових відправлень, електронних засобів зв’язку, з використанням мобільного і стаціонарного телефонного зв‘язку або мережі Інтернет тощо. На поштові адреси, адреси електронної пошти, номери телефонів, що надані надавачу фінансових платіжних послуг (зазначені в будь-яких документах) користувачем або стали відомі надавачу фінансових платіжних послуг іншим чином. У межах користування користувачем платіжною послугою користувач може отримувати інформацію від надавача фінансових платіжних послуг шляхом особистого звернення до надавача фінансових платіжних послуг: вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001. Телефон контактного центру надавача фінансових платіжних послуг: 0 800 300 545 (безкоштовно по Україні зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України). E-mail: [email protected]. Користувач може отримувати інформацію на вебсайті надавача фінансових платіжних послуг: https://www.ukrposhta.ua/ua, на адресу електронної пошти, через месенджер або на номер телефону.

Рекомендовано забезпечити на всіх пристроях, з яких буде здійснюватися підключення, встановлення ліцензійного антивірусного програмного забезпечення та постійне своєчасне оновлення баз вірусних сигнатур антивірусного програмного забезпечення.

7. Інформація про обсяг, порядок і часовий проміжок надання інформації відповідно до вибраної користувачем платіжної послуги

Загальну інформацію щодо обсягу, порядку і часових проміжків надання інформації відповідно до вибраної користувачем платіжної послуги можна дізнатися шляхом звернення до надавача фінансових платіжних послуг за поштовою адресою: вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001. Телефон контактного центру надавача фінансових платіжних послуг: 0 800 300 545 (безкоштовно по Україні зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України). E-mail: [email protected]. Користувач може отримувати інформацію на вебсайті надавача фінансових платіжних послуг: https://www.ukrposhta.ua/ua, на адресу електронної пошти, через месенджер або на номер телефону.

Інформація надається надавачем фінансових платіжних послуг за умови здійснення ідентифікації та верифікації клієнта та пред’явлення ним примірника касового документа про здійснення платіжної операції, інформація відносно якої запитується клієнтом у надавача фінансових платіжних послуг. Після виконання платіжної операції надавач фінансових платіжних послуг надає клієнту наступну інформацію:

  • відомості, які дають змогу отримувачу ідентифікувати виконану платіжну операцію, інформацію про платника та інші відомості, що супроводжують платіжну інструкцію;
  • суму платіжної операції у валюті платіжної операції разом з тарифом і комісією (у разі їх наявності);
  • інформацію про курс перерахунку іноземної валюти, якщо валюта отримання переказу відрізняється від валюти відправлення.

Інформація надається в обсязі, визначеному законодавством, а в інших випадках — відповідно до змісту предмета комунікації.

Інформація надається в порядку, що відповідає вибраному засобу комунікації.

Інформація надається в часовому проміжку, що відповідає вибраному засобу комунікації й режиму роботи надавача фінансових платіжних послуг.

Надавач фінансових платіжних послуг розглядає звернення та надає відповідь протягом 30 календарних днів.

8. Інформація про процедури проведення заходів, спрямованих на запобігання невиконанню або неналежному виконанню платіжних операцій, а також про відповідальність надавача фінансових платіжних послуг у разі невиконання або неналежного виконання платіжних операцій

Відповідно до статті 86 розділу VII Закону України «Про платіжні послуги» надавач фінансових платіжних послуг несе відповідальність перед користувачами за невиконання або неналежне виконання платіжних операцій, зокрема:

  • у разі порушення строків виконання платіжних операцій з вини надавача фінансових платіжних послуг надавач фінансових платіжних послуг сплачує користувачу пеню в розмірі 0,1 відсотка суми простроченого платежу за кожний день прострочення, але не більш як 10 відсотків від суми платіжної операції, якщо інший розмір пені не обумовлений договором про надання фінансових платіжних послуг;
  • у разі виконання помилкової платіжної операції на рахунок неналежного отримувача надавач фінансових платіжних послуг зобов’язаний негайно після виявлення помилки переказати власним коштом суму платіжної операції отримувачу, а також сплатити йому пеню в розмірі 0,1 відсотка суми простроченого платежу за кожний день прострочення від дня завершення помилкової платіжної операції до дня переказу коштів на рахунок отримувача, але не більш як 10 відсотків від суми платіжної операції.

Надавач фінансових платіжних послуг контролює надходження платіжних інструкцій та забезпечує своєчасне виконання платіжних операцій шляхом відповідних налаштувань програмного забезпечення, що при цьому використовується.

Надавач фінансових платіжних послуг забезпечує найвищий можливий рівень безпеки переказів, платежів та розрахунків.

9. Інформація про процедуру взаємодії між надавачем фінансових платіжних послуг та користувачем у випадку шахрайства (підозри шахрайства) або загрози безпеці виконання платіжної операції

На постійній основі надавач фінансових платіжних послуг виявляє шахрайські схеми та вживає заходи для протидії їх реалізації шляхом оновлення версій програмного забезпечення в частині безпеки і встановлює актуальні оновлення програмного забезпечення.

Якщо в процесі здійснення моніторингу у надавача фінансових платіжних послуг виникає підозра, що операція є шахрайською, надавач фінансових платіжних послуг має право звернутися до користувача на номер його телефону та/або месенджера та/або e-mail з метою підтвердження такої операції. Також у разі виявлення спірних операцій користувач має негайно повідомити надавача фінансових платіжних послуг шляхом звернення до надавача фінансових платіжних послуг за поштовою адресою: вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001. Телефон контактного центру надавача фінансових платіжних послуг: 0 800 300 545 (безкоштовно по Україні зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України). E-mail: [email protected]. Користувач може отримувати інформацію на вебсайті надавача фінансових платіжних послуг: https://www.ukrposhta.ua/ua, на адресу електронної пошти, через месенджер або на номер телефону, з обов‘язковим проходженням процедури ідентифікації.

У результаті виявлення операції, що є шахрайською, надавач фінансових платіжних послуг вживає всіх необхідних доступних йому заходів для її блокування чи призупинення.

До моменту повідомлення надавача фінансових платіжних послуг про підозри, що операція є шахрайською, ризик збитків від виконання неналежних платіжних операцій та відповідальність за них покладаються на користувача.

Користувач має право звернутися з повідомленням про необхідність заблокувати проведення операції шляхом направлення до надавача фінансових платіжних послуг інформації відповідної тематики одним з вищенаведених засобів комунікації.

10. Інформація про процедуру взаємодії між надавачем фінансових платіжних послуг та користувачем у разі здійснення неакцептованих, помилкових, неналежних платіжних операцій та порядок звернення користувача за відшкодуванням збитків, завданих у результаті платіжних операцій, проведених надавачем фінансових платіжних послуг

Користувач має самостійно контролювати правильність здійснених операцій надавачем фінансових платіжних послуг. Користувач має повідомляти надавача фінансових платіжних послуг шляхом звернення до надавача фінансових платіжних послуг за поштовою адресою: вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001. Телефон контактного центру надавача фінансових платіжних послуг: 0 800 300 545 (безкоштовно по Україні зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України). E-mail: [email protected]. Користувач може отримувати інформацію на вебсайті надавача фінансових платіжних послуг: https://www.ukrposhta.ua/ua, на адресу електронної пошти, через месенджер або на номер телефону, з обов‘язковим проходженням процедури ідентифікації або поштового відділення про всі помічені неточності/помилки та в інших документах або про помилкові операції. Водночас користувач несе відповідальність за погашення збитків надавача фінансових платіжних послуг. У разі здійснення неакцептованих, помилкових, неналежних платіжних операцій з вини надавача фінансових платіжних послуг користувач має право особисто звернутися до поштового відділення для розгляду питання щодо відшкодування завданих користувачу збитків.

Надавач фінансових платіжних послуг керується нормами Закону України «Про платіжні послуги», частина перша статті 86 зі змінами, внесеними згідно із Законом України від 12.01.2023 р. № 2888-IX: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1591-20#Text

11. Інформація про механізм захисту прав користувача та порядок врегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансових платіжних послуг

Надавач фінансових платіжних послуг керується нормами Закону України «Про захист прав споживачів»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12#Text

Спірні питання, які виникають у процесі надання фінансових платіжних послуг, вирішуються шляхом переговорів.

Надавач фінансових платіжних послуг зобов’язаний якнайшвидше розглянути звернення скаржників і прийняти обґрунтоване рішення щодо задоволення або відхилення скарги.

Якщо скаржник не згоден з рішеннями, прийнятими надавачем фінансових платіжних послуг, скаржник має право звернутися до суду відповідно до чинного законодавства.

12. Умови та порядок надання фінансових платіжних послуг

Витяг з Правил про порядок надання фінансових платіжних послуг в АТ «Укрпошта»