Зразки оформлення бланків та типові документи

Оренда абонементної скриньки

Орендувати абонементу скриньку можуть всі охочі фізичні та юридичні особи. Для цього потрібно подати відповідну заяву на ім’я начальника відділення, у якому буде орендовано скриньку.

У заяві необхідно вказати таку інформацію:

  • для фізичної особи — прізвище, ім’я та по батькові, дані документа, що посвідчує особу (назва, серія, номер, дата видачі, найменування органу, який видав), адреса місця проживання (реєстрації), строк надання абонементної скриньки у користування;
  • для юридичної особи — дані свідоцтва про державну реєстрацію (повна та скорочена назва, серія, номер, дата реєстрації, найменування органу, який видав, місцезнаходження), номер телефону (телефаксу), банківські реквізити, строк надання абонементної скриньки у користування.