Закон України «Про поштовий зв’язок»

Цей Закон визначає правові, соціально-економічні та організаційні основи діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку, а також регулює відносини між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, операторами поштового зв’язку і користувачами їхніх послуг.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

 • абонементна скринька — скринька із засобами для запобігання несанкціонованому доступу, що встановлюється в об’єкті поштового зв’язку і надається у користування адресатові за плату для одержання на його ім’я поштових відправлень, поштових переказів, періодичних друкованих видань;
 • абонентська поштова скринька — спеціальна скринька із засобами для запобігання несанкціонованому доступу, призначена для одержання адресатами простих поштових відправлень, періодичних друкованих видань, повідомлень про надходження реєстрованих поштових відправлень;
 • абонентська поштова шафа — спеціальна шафа з абонентськими поштовими скриньками, що встановлюється у під’їзді, вестибюлі житлового або адміністративного будинку для одержання адресатами простих поштових відправлень, періодичних друкованих видань, повідомлень про надходження реєстрованих поштових відправлень;
 • адресат (одержувач) — юридична або фізична особа, якій адресується поштове відправлення, поштовий переказ;
 • адресна поштова розсилка — відправлення письмової кореспонденції, що складається виключно з рекламних, маркетингових або інформаційних матеріалів, інших друкованих матеріалів і містить ідентичне повідомлення, крім імені адресата, адреси та ідентифікаційного номера, а також інших відмінностей, що не змінюють сутність повідомлення, яке пересилається адресатам і доставляється за адресою. Адресна поштова розсилка та інше поштове відправлення, поєднані в одній упаковці, не вважаються адресною поштовою розсилкою;
 • відправлення для сліпих — відправлення, що подається відкритим, з вкладенням письмового повідомлення, написаного секографічним способом, кліше із знаками секографії, друкованих видань для сліпих, а також звукових записів чи спеціального паперу, призначеного виключно для сліпих, за умови що воно відправляється офіційно визнаною установою для сліпих чи адресується такій установі;
 • відправлення EMS — міжнародне реєстроване поштове відправлення масою до 30 кілограмів з вкладенням документів та/або товарів, яке приймається, перевозиться і доставляється у найшвидший спосіб;
 • відправник — фізична або юридична особа, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) або найменування якої зазначені у встановленому порядку при пересиланні поштового відправлення, поштового переказу та яка подає оператору поштового зв’язку для пересилання поштове відправлення, поштовий переказ;
 • державні соціальні стандарти надання універсальних послуг поштового зв’язку — нормативи та нормативні строки пересилання поштових відправлень;
 • дрібний пакет — міжнародне реєстроване поштове відправлення масою до 2 кілограмів з вкладенням зразків товарів, дрібних предметів подарункового чи іншого характеру, письмового повідомлення, що має характер особистого листування;
 • електронна марка — знак поштової оплати, що у вигляді графічної інформації наноситься на листи, поштові картки, містить інформацію про поштове відправлення і підтверджує оплату послуг поштового зв’язку, які надає призначений оператор поштового зв’язку;
 • єдиний державний реєстр операторів поштового зв’язку - інформаційно-комунікаційна система, що містить інформацію про операторів поштового зв’язку України;
 • засоби поштового зв’язку — поштові пристрої та обладнання, транспортні засоби поштового зв’язку, поштомати, знаки поштової оплати;
 • згруповані поштові відправлення "Консигнація" - кілька міжнародних поштових відправлень, що одночасно подаються одним відправником для пересилання за межі України або надходять в Україну від одного відправника з іншої країни;
 • знаки поштової оплати — поштові марки, марковані конверти і поштові картки, електронні марки, відбитки державних знаків маркувальних (франкувальних) машин, відбитки про оплату, нанесені друкарським чи іншим способом, які є засобами оплати послуг поштового зв’язку;
 • користувач послуг поштового зв’язку (користувач) - фізична або юридична особа, яка користується послугами поштового зв’язку як відправник або одержувач;
 • кур’єрська послуга — послуга поштового зв’язку з пересилання поштового відправлення, приймання якого від відправника та/або вручення якого адресату здійснюється поза межами об’єкта поштового зв’язку;
 • лист — поштове відправлення масою до 2 кілограмів, що містить письмове повідомлення або документи, вкладене в поштовий конверт або оформлене іншим чином, що не дає змоги третім особам ознайомитися з його змістом;
 • маркувальна (франкувальна) машина — пристрій, призначений для нанесення на листи, поштові картки відбитка державного знака, що підтверджує оплату послуг поштового зв’язку, дату приймання та іншу інформацію;
 • міжнародне поштове відправлення — поштове відправлення, що приймається для пересилання за межі України, доставляється в Україну або переміщується через територію України транзитом операторами поштового зв’язку;
 • мішок "M" - міжнародне реєстроване поштове відправлення (спеціальний мішок) з вкладенням друкованих видань (книг, газет, журналів тощо), що подається для пересилання одним відправником і адресується одному адресатові;
 • моніторинг якості універсальних послуг — збирання, оброблення, зберігання, аналіз даних про показники якості універсальних послуг поштового зв’язку, що здійснюються національним регулятором;
 • національний регулятор — Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку;
 • об’єкти поштового зв’язку — відділення поштового зв’язку та інші виробничі структурні підрозділи оператора поштового зв’язку, задіяні у єдиному виробничо-технологічному процесі з надання послуг поштового зв’язку;
 • оператор поштового зв’язку — суб’єкт господарювання, що здійснює діяльність на території України та у встановленому законодавством порядку надає послуги поштового зв’язку;
 • пересилання поштових відправлень — перевезення пошти від відправника до одержувача, включаючи операції з її приймання, обробки та доставки (вручення);
 • письмова кореспонденція — листи, поштові картки, дрібні пакети, мішки "М", адресна поштова розсилка та відправлення для сліпих;
 • посилка — поштове відправлення масою до 30 кілограмів з предметами, не забороненими законодавством до пересилання;
 • послуги поштового зв’язку — діяльність оператора поштового зв’язку з приймання, обробки, перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень, у тому числі шляхом надання кур’єрських послуг, визначених цим Законом, виконання доручень користувачів щодо поштових переказів, спрямована на задоволення потреб користувачів;
 • пошта — вантаж з поштовими відправленнями, запакованими належним чином для перевезення їх автомобільним, морським, внутрішнім водним, залізничним або авіаційним транспортом;
 • поштова адреса — адреса відправника та адреса адресата (одержувача), що зазначаються при пересиланні поштового відправлення, поштового переказу;
 • поштова безпека — визначений законодавством комплекс заходів, спрямованих на захист таємниці інформації у поштовому зв’язку, збереження поштових відправлень та засобів поштового зв’язку;
 • поштова картка — поштове відправлення у вигляді стандартного бланка, що містить відкрите письмове повідомлення;
 • поштова марка — державний знак, виготовлений у встановленому законодавством порядку, що містить зазначення його номінальної вартості та назви держави Україна, який є засобом оплати послуг поштового зв’язку з пересилання листів, поштових карток, що надаються призначеним оператором поштового зв’язку;
 • поштова мережа — система поштового зв’язку, що використовується операторами поштового зв’язку з метою надання послуг поштового зв’язку;
 • поштовий переказ — послуга поштового зв’язку, яка здійснюється на виконання доручення користувача щодо пересилання та виплати адресату (перерахування на рахунок) зазначеної ним суми грошових коштів з використанням поштової мережі;
 • поштова скринька — скринька із засобами для запобігання несанкціонованому доступу, встановлена у відведеному місці і призначена для збирання від відправників простих поштових відправлень;
 • поштове відправлення — письмова кореспонденція або посилка, або відправлення ЕМS, адресовані адресату (одержувачу), оформлені відповідно до законодавства та прийняті оператором поштового зв’язку до пересилання;
 • поштове відправлення з оголошеною цінністю - реєстроване поштове відправлення, що приймається для пересилання з оцінкою вартості вкладення, визначеною відправником;
 • поштовий індекс — код поштової адреси у вигляді умовного цифрового позначення об’єктів поштового зв’язку, у тому числі сільських населених пунктів, у яких відсутні відділення поштового зв’язку;
 • поштомат — автоматизований пристрій із засобами для запобігання несанкціонованому доступу, призначений для приймання, короткострокового зберігання, доставки та вручення поштових відправлень;
 • призначений оператор поштового зв’язку - оператор поштового зв’язку, якого відповідно до законодавства призначено для виконання зобов’язань, що випливають з актів Всесвітнього поштового союзу, та надання у встановленому порядку універсальних послуг поштового зв’язку на всій території України і якому надано виключні права на провадження певних видів діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку;
 • просте поштове відправлення — листи, поштові картки, які приймаються для пересилання без видачі розрахункового документа та доставляються/вручаються без розписки;
 • пункт доступу — відділення поштового зв’язку, поштові скриньки, поштомати, за допомогою яких поштові відправлення потрапляють від відправників до поштової мережі;
 • реєстроване поштове відправлення — поштове відправлення, яке приймається для пересилання з видачею розрахункового документа, пересилається з приписуванням до супровідних документів та вручається одержувачу під розписку (шляхом проставляння письмового або електронного підпису) або з фіксацією технічними засобами;
 • розрахунковий документ — документ встановленої форми та змісту (касовий чек, розрахункова квитанція тощо), що підтверджує надання послуг поштового зв’язку;
 • універсальні послуги поштового зв’язку — набір послуг поштового зв’язку встановленого рівня якості, які на постійній основі надаються користувачам на всій території України за доступними цінами;
 • фельд’єгерський зв’язок (урядовий фельд’єгерський зв’язок, відомчий фельд’єгерський зв’язок у складі Збройних Сил України) - складова частина поштового зв’язку України, призначена для приймання, обробки, перевезення та доставки (вручення) відправлень, що містять відомості, які становлять державну таємницю, та/або службову інформацію, окремим категоріям користувачів;
 • відомчий фельд’єгерський зв’язок у складі Збройних Сил України — приймання, обробка, перевезення та доставка (вручення) відправлень, що містять відомості, які становлять державну таємницю, та/або службову інформацію, окремим категоріям користувачів у системі Міністерства оборони України в мирний час та в особливий період.

Стаття 2. Законодавство про поштовий зв’язок України

Відносини у сфері надання послуг поштового зв’язку регулюються Конституцією України, цим Законом та іншими актами законодавства.

Якщо міжнародним договором України встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.

Діяльність у сфері надання послуг поштового зв’язку спеціального призначення, фельд’єгерського зв’язку (урядового фельд’єгерського зв’язку, відомчого фельд’єгерського зв’язку у складі Збройних Сил України) провадиться відповідно до законодавства.


Стаття 3. Основні засади діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку

Основними засадами діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку є:

 • забезпечення надання послуг поштового зв’язку встановленого рівня якості;
 • сприяння розвитку ринку послуг поштового зв’язку;
 • стимулювання розвитку конкуренції у наданні послуг поштового зв’язку;
 • захист інтересів користувачів та операторів поштового зв’язку у сфері надання послуг поштового зв’язку;
 • забезпечення доступу до універсальних послуг поштового зв’язку;
 • забезпечення безперервності надання універсальних послуг поштового зв’язку;
 • забезпечення права користувачів на таємницю інформації у сфері надання послуг поштового зв’язку;
 • забезпечення прав операторів поштового зв’язку;
 • забезпечення єдності правил і норм у сфері надання послуг поштового зв’язку;
 • забезпечення права на конфіденційність поштового відправлення, крім випадків, визначених законом;
 • забезпечення рівноправного доступу до об’єктів і засобів поштового зв’язку та послуг поштового зв’язку всіх користувачів.

Стаття 4. Мова у сфері надання послуг поштового зв’язку

Мовою у сфері надання послуг поштового зв’язку в Україні є державна мова.

Адреси відправника та адресата (одержувача) поштових відправлень, що пересилаються в межах України, виконуються державною мовою.

Міжнародні поштові відправлення та поштові перекази обробляються із застосуванням мов, визначених міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.


Стаття 5. Обліково-звітний час у поштовому зв’язку

У сфері надання послуг поштового зв’язку застосовується єдиний обліково-звітний час — київський.


Стаття 6. Охорона таємниці інформації у сфері надання послуг поштового зв’язку

Таємниця поштових відправлень, у тому числі листування та іншої письмової кореспонденції, гарантується Конституцією України.

Оператори поштового зв’язку вживають організаційно-технічних заходів для захисту інформації згідно із законодавством.

Виїмка та огляд поштових відправлень, одержання будь-яких довідок щодо них забороняються, крім випадків, визначених законом.


Розділ II. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
Стаття 7. Державне регулювання діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку

Державне регулювання діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку здійснюється шляхом:

 • контролю за додержанням законодавства про поштовий зв’язок;
 • нормативно-правового забезпечення діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку;
 • формування переліку показників якості універсальних послуг поштового зв’язку та встановлення їх рівня;
 • моніторингу якості надання універсальних послуг поштового зв’язку;
 • регулювання граничних цін (тарифів) на послуги поштового зв’язку з пересилання внутрішніх простих та реєстрованих листів без оголошеної цінності (рекомендованих) масою до 50 грамів і поштових карток;
 • забезпечення розвитку конкуренції у сфері надання послуг поштового зв’язку;
 • ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв’язку.

Стаття 8. Компетенція державних органів у сфері надання послуг поштового зв’язку

Кабінет Міністрів України відповідно до своїх повноважень забезпечує загальне регулювання діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері надання послуг поштового зв’язку:

 • здійснює нормативно-правове регулювання у сфері надання послуг поштового зв’язку;
 • затверджує порядок введення в обіг та виведення з обігу поштових марок;
 • сприяє розвитку ринку послуг поштового зв’язку;
 • визначає оператора поштового зв’язку, на якого покладається виконання функції з пересилання відправлень EMS;
 • визначає призначеного оператора послуг поштового зв’язку;
 • встановлює державні соціальні стандарти надання універсальних послуг поштового зв’язку;
 • вирішує в межах компетенції питання щодо готовності функціонування поштового зв’язку в умовах надзвичайних ситуацій та надзвичайного стану;
 • здійснює співробітництво з міжнародними організаціями та відповідними органами інших держав;
 • здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом та іншими законами України.

Ефективність функціонування ринку послуг поштового зв’язку забезпечує Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, на основі збалансування інтересів суспільства, операторів та користувачів послуг поштового зв’язку.

Компетенція Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, та її повноваження визначаються цим Законом та іншими законами України.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку:

 • встановлює порядок та форми ведення і веде єдиний державний реєстр операторів поштового зв’язку, забезпечує функціонування механізму подання повідомлень про внесення інформації до єдиного державного реєстру операторів поштового зв’язку;
 • здійснює моніторинг якості надання послуг поштового зв’язку;
 • встановлює граничні ціни (тарифи) на послуги поштового зв’язку з пересилання внутрішніх простих та реєстрованих листів без оголошеної цінності (рекомендованих) масою до 50 грамів і поштових карток;
 • передає до Антимонопольного комітету України матеріали, що містять дані про ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, а також до правоохоронних органів матеріали, що містять дані про ознаки кримінального правопорушення;
 • здійснює співробітництво з відповідними органами регулювання у сфері надання послуг поштового зв’язку інших держав;
 • здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням законодавства у сфері надання послуг поштового зв’язку;
 • взаємодіє з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, та іншими органами державної влади у випадках, передбачених законом;
 • видає оператору поштового зв’язку обов’язкові для виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про поштовий зв’язок;
 • застосовує в межах своїх повноважень у встановленому законодавством порядку адміністративно-господарські санкції за порушення законодавства про поштовий зв’язок;
 • звертається до суду з позовними заявами у разі порушення операторами поштового зв’язку законодавства про поштовий зв’язок;
 • встановлює порядок подання та отримує від операторів поштового зв’язку звітність, інформацію, у тому числі таку, що містить фінансово-економічні показники, документи та матеріали, необхідні для виконання повноважень, покладених на них цим Законом;
 • розглядає звернення користувачів послуг поштового зв’язку і приймає рішення з питань, що належать до її компетенції;
 • сприяє гармонізації технічних стандартів надання універсальних послуг поштового зв’язку;
 • затверджує форми актів, розпорядчих документів при здійсненні державного нагляду (контролю) у сфері надання послуг поштового зв’язку;
 • здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом та іншими законами України.

Стаття 9. Державний нагляд (контроль) за ринком послуг поштового зв’язку

Державний нагляд (контроль) за ринком послуг поштового зв’язку здійснюється відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".


Стаття 10. Ціноутворення та тарифне регулювання у сфері надання послуг поштового зв’язку

Ціноутворення у сфері надання послуг поштового зв’язку є вільним.

Державному регулюванню підлягають послуги поштового зв’язку з пересилання внутрішніх простих та реєстрованих листів без оголошеної цінності (рекомендованих) масою до 50 грамів і поштових карток.

Порядок регулювання та встановлення цін (тарифів) на послуги поштового зв’язку з пересилання внутрішніх простих та реєстрованих листів без оголошеної цінності (рекомендованих) масою до 50 грамів і поштових карток затверджується національним регулятором.

Встановлення національним регулятором граничних цін (тарифів) на послуги поштового зв’язку з пересилання внутрішніх простих та реєстрованих листів без оголошеної цінності (рекомендованих) масою до 50 грамів і поштових карток базується на таких принципах:

 • доступності рівня цін (тарифів) усім користувачам на всій території України;
 • прозорості і недискримінаційності;
 • формування цін (тарифів) на послуги поштового зв’язку з пересилання внутрішніх простих та реєстрованих листів без оголошеної цінності (рекомендованих) масою до 50 грамів і поштових карток на основі врахування витрат призначеного оператора поштового зв’язку, стимулювання до ефективного надання зазначених послуг та розвитку галузі.

Національний регулятор здійснює формування граничних цін (тарифів) на послуги поштового зв’язку з пересилання внутрішніх простих та реєстрованих листів без оголошеної цінності (рекомендованих) масою до 50 грамів і поштових карток на основі розрахунків цін (тарифів), що проводяться призначеними операторами поштового зв’язку, виходячи з обсягів надання послуг та економічно обґрунтованих планових витрат на їх надання, з урахуванням планового прибутку та з обов’язковим включенням інвестиційної складової.

Тарифне регулювання у сфері надання послуг поштового зв’язку здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, відповідно до законодавства України і повинно стимулювати впровадження операторами новітніх технологій, підвищення якості надання послуг, збільшення обсягів і розширення номенклатури послуг.


Стаття 11. Оцінка відповідності у сфері надання послуг поштового зв’язку

Оцінка відповідності у сфері надання послуг поштового зв’язку здійснюється відповідно до Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" з урахуванням стандартів, прийнятих однією з європейських організацій стандартизації на основі запиту, зробленого Європейською Комісією, назву та позначення якого опубліковано в Офіційному віснику Європейського Союзу.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері надання послуг поштового зв’язку:

 • затверджує процедуру оцінки відповідності у сфері надання послуг поштового зв’язку;
 • призначає органи з оцінки відповідності у сфері надання послуг поштового зв’язку.

Стаття 12. Розвиток поштової мережі

Розвиток поштової мережі здійснюється за рахунок інвестицій, джерелами яких є ресурси операторів поштового зв’язку, а також залучені або запозичені у встановленому законодавством порядку кошти юридичних осіб і громадян України, а також кошти іноземних інвесторів.


Стаття 13. Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері надання послуг поштового зв’язку

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у межах своїх повноважень:

 • надають допомогу операторам поштового зв’язку у розміщенні на відповідних територіях об’єктів поштового зв’язку;
 • сприяють операторам поштового зв’язку в укладенні договорів оренди приміщень у житлових і нежитлових будинках з їх власниками для надання послуг поштового зв’язку;
 • сприяють призначеному оператору поштового зв’язку у доставці поштових відправлень до віддалених населених пунктів
 • повідомляють призначеного оператора поштового зв’язку про зміну назв населених пунктів та меж їх територій, назв вулиць, а також присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна.

Перенесення чи переобладнання об’єктів поштового зв’язку, якими користується оператор поштового зв’язку, що пов’язано з новим будівництвом, реконструкцією, капітальним ремонтом об’єктів будівництва, здійснюється та фінансується замовником таких робіт за погодженням з оператором поштового зв’язку.


Стаття 14. Здійснення діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку

Суб’єкти господарювання, які мають намір здійснювати господарську діяльність у сфері надання послуг поштового зв’язку, подають до національного регулятора повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку. Внесення відомостей до єдиного державного реєстру операторів поштового зв’язку здійснюється відповідно до закону за формою та змістом, встановленими національним регулятором.

Про зміну будь-яких даних, що включені до повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку, оператор поштового зв’язку зобов’язаний повідомити національного регулятора протягом 10 робочих днів з моменту їх виникнення.

Суб’єкти господарювання, які мають намір припинити здійснення господарської діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку, подають до національного регулятора повідомлення про припинення здійснення діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку за формою та змістом, встановленими національним регулятором.

Відповідальність за достовірність і повноту відомостей, зазначених у повідомленні до національного регулятора, покладається на суб’єкта господарювання, який подав таке повідомлення.

Національний регулятор протягом 10 робочих днів з дня подання повідомлення згідно із встановленими ним формою та змістом зобов’язаний внести відповідні відомості до єдиного державного реєстру операторів поштового зв’язку, який оприлюднюється на його офіційному веб-сайті.

Оператор поштового зв’язку, відомості про якого внесені до єдиного державного реєстру операторів поштового зв’язку, зобов’язаний щороку, не пізніше 31 січня, подавати до національного регулятора повідомлення про підтвердження відомостей про нього, внесених до єдиного державного реєстру операторів поштового зв’язку, за формою та змістом, встановленими національним регулятором. У разі неотримання у встановлений строк повідомлення про підтвердження відомостей про оператора поштового зв’язку національний регулятор призупиняє дію загального дозволу на провадження діяльності оператора поштового зв’язку та подає до суду позов про зупинення надання послуг поштового зв’язку таким суб’єктом господарювання.

Відомості, що містяться в єдиному державному реєстрі операторів поштового зв’язку, є відкритими та загальнодоступними і підлягають розкриттю з урахуванням Закону України "Про захист персональних даних".

Внесення відомостей до єдиного державного реєстру операторів поштового зв’язку здійснюється національним регулятором на безоплатній основі. Надання відомостей суб’єктом господарювання для внесення до єдиного державного реєстру здійснюється за повідомним принципом.

Положення цієї статті не поширюються на суб’єктів господарювання, що надають кур’єрські послуги з доставки товарів виключно на виконання власних зобов’язань за укладеними правочинами.


Стаття 15. Порядок надання послуг поштового зв’язку

Оператори поштового зв’язку надають користувачам послуги поштового зв’язку відповідно до законодавства та можуть провадити іншу господарську діяльність у встановленому законом порядку.

Оператор поштового зв’язку для надання послуг поштового зв’язку може залучати мережу філій та/або відділень поштового зв’язку іншого оператора поштового зв’язку на договірній основі. Оператори поштового зв’язку повинні публічно повідомити умови доступу до власної мережі філій та/або відділень поштового зв’язку, дотримуючись принципів прозорості, об’єктивності та недискримінаційності.

Послуги поштового зв’язку надаються на договірній основі згідно з правилами надання послуг поштового зв’язку, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Для задоволення державних потреб призначений оператор поштового зв’язку на договірних засадах має право здійснювати діяльність, пов’язану з доставкою пенсій, державної допомоги, компенсацій, субсидій та інших видів соціальних виплат у грошовій формі, надавати інші послуги відповідно до законодавства.


Стаття 16. Засади надання універсальних послуг поштового зв’язку

Основними принципами надання універсальних послуг поштового зв’язку є:

 • створення відкритих, недискримінаційних і прозорих умов доступу користувачів до універсальних послуг поштового зв’язку;
 • постійне надання універсальних послуг поштового зв’язку визначеної якості на всій території України за доступними для користувачів цінами;
 • забезпечення відповідно до потреб користувачів достатньої кількості пунктів доступу для надання універсальних послуг поштового зв’язку;
 • забезпечення розвитку універсальних послуг поштового зв’язку залежно від технічного, економічного середовища та відповідно до потреб користувачів;
 • надання користувачам, операторам поштового зв’язку достовірної та актуальної інформації щодо характеристик здійснення універсальної послуги поштового зв’язку, зокрема щодо умов доступу до таких послуг, цін (тарифів) та рівня державних соціальних стандартів надання універсальних послуг поштового зв’язку.

До універсальних послуг поштового зв’язку належать послуги з пересилання:

 • простих поштових відправлень, реєстрованих листів, у тому числі з оголошеною цінністю, масою до 2 кілограмів;
 • посилок без оголошеної цінності масою до 10 кілограмів;
 • відправлень для сліпих масою до 7 кілограмів.

Універсальні послуги поштового зв’язку надаються призначеним оператором послуг поштового зв’язку, який визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері надання послуг поштового зв’язку.

Критерії звітності призначеного оператора поштового зв’язку про надання універсальних послуг поштового зв’язку, періодичність її подання встановлюються національним регулятором.


Стаття 17. Особливості діяльності призначеного оператора поштового зв’язку

Призначений оператор поштового зв’язку визначається з урахуванням забезпечення надання всім користувачам на всій території України вільного доступу до поштових мереж згідно з нормативами розвитку та розміщення у містах, селищах і селах мережі об’єктів поштового зв’язку призначеного оператора поштового зв’язку, які затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері надання послуг поштового зв’язку.

Призначений оператор поштового зв’язку має виключне право на:

 • пересилання внутрішніх простих та реєстрованих листів без оголошеної цінності (рекомендованих) масою до 50 грамів і поштових карток;
 • видання, введення в обіг та організацію розповсюдження поштових марок, маркованих конвертів і поштових карток, а також виведення їх з обігу;
 • офіційне видання каталогів та філателістичної продукції;
 • розміщення та використання поштових скриньок для збирання листів і поштових карток на всій території України відповідно до нормативів, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері надання послуг поштового зв’язку;
 • використання маркувальних (франкувальних) машин та укладання договорів про їх використання;
 • використання електронної марки;
 • використання у своїй діяльності зображення Державного Герба України, у тому числі нанесення його на поштові скриньки.

Стаття 18. Поштові марки

Поштові марки, у тому числі надруковані на поштових конвертах і поштових картках, електронні марки є засобом оплати послуг поштового зв’язку з пересилання листів, поштових карток, що надаються призначеним оператором поштового зв’язку.

Введення в обіг поштових марок, маркованих конвертів та поштових карток, а також виведення їх з обігу здійснюються призначеним оператором поштового зв’язку. Реалізація поштових марок здійснюється за номінальною вартістю, маркованих конвертів і поштових карток — за роздрібною вартістю, встановленою призначеним оператором поштового зв’язку.

Розповсюдження поштових марок, маркованих конвертів і поштових карток суб’єктами господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності здійснюється в обсягах та асортименті, визначених у договорах, укладених з призначеним оператором поштового зв’язку, за ціною не нижче номінальної або встановленої призначеним оператором поштового зв’язку вартості.

Електронна марка створюється програмно-апаратними засобами призначеного оператора поштового зв’язку, обліковується на його балансі та належить йому до моменту нанесення її графічного зображення на листи, поштові картки споживача послуг поштового зв’язку.

Призначений оператор поштового зв’язку видає поштові марки, марковані конверти і поштові картки з використанням спеціальних елементів захисту за тематикою і зразками, які погоджуються з Редакційно-художньою радою з питань видання поштових марок, маркованих конвертів і поштових карток в Україні, склад, функції, права та обов’язки якої визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері надання послуг поштового зв’язку.


Стаття 19. Забезпечення поштової безпеки операторами поштового зв’язку

Оператори поштового зв’язку забезпечують збереженість поштових відправлень і грошових коштів у рамках заходів поштової безпеки.

Приміщення, в яких здійснюються обробка поштових відправлень і зберігання грошових коштів, оснащуються необхідним обладнанням і засобами протипожежного захисту.

Для охорони об’єктів поштового зв’язку, забезпечення збереженості поштових відправлень і грошових коштів у рамках заходів поштової безпеки оператор поштового зв’язку може мати підрозділи поштової безпеки.

Підрозділи поштової безпеки здійснюють заходи із запобігання втратам та крадіжкам поштових відправлень і грошових коштів, контролюють дотримання вимог щодо вкладень, заборонених до пересилання у поштових відправленнях.

Підрозділи поштової безпеки забезпечують безпеку об’єктів поштового зв’язку, персоналу оператора поштового зв’язку і транспортних засобів поштового зв’язку, а також охорону поштових відправлень і грошових коштів.

З метою захисту об’єктів поштового зв’язку, поштових відправлень і грошових коштів (у тому числі під час перевезення) персоналу операторів поштового зв’язку, який пройшов спеціальну підготовку, надається право носіння та використання зброї, засобів самооборони та індивідуального захисту. Перелік посад працівників оператора поштового зв’язку, яким надається право носіння та використання зброї, засобів самооборони та індивідуального захисту, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері надання послуг поштового зв’язку, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, а також надання поліцейських послуг.


Стаття 20. Вкладення, заборонені до пересилання у поштових відправленнях, та порядок їх вилучення

Забороняються до пересилання у поштових відправленнях вкладення, які можуть становити загрозу життю чи здоров’ю людей, призводити до знищення чи псування (пошкодження) інших поштових відправлень та поштового обладнання. Перелік вкладень, заборонених до пересилання у поштових відправленнях, порядок їх вилучення із поштових відправлень та розпорядження ними затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Перелік небезпечних вкладень, які можуть пересилатися у міжнародних поштових відправленнях, визначається актами Всесвітнього поштового союзу.


Стаття 21. Персонал оператора поштового зв’язку

До персоналу оператора поштового зв’язку належать його працівники, які забезпечують надання послуг поштового зв’язку.

Персонал оператора поштового зв’язку, задіяний для обслуговування користувачів, зобов’язаний дотримуватися загальноприйнятих правил поведінки, культури спілкування та етики. У разі звернення осіб з інвалідністю, пенсіонерів, представників інших маломобільних груп населення персонал оператора поштового зв’язку надає їм допомогу під час обслуговування в об’єктах поштового зв’язку.

Персоналу призначеного оператора поштового зв’язку під час виконання службових обов’язків надається право носіння форменого одягу та нагрудного знака.

Керівник призначеного оператора поштового зв’язку та керівники його відокремлених структурних підрозділів приймаються на роботу за контрактом.

Оператор поштового зв’язку організовує навчання персоналу, задіяного для обслуговування користувачів, з урахуванням потреб осіб з інвалідністю.


Стаття 22. Права та обов’язки операторів поштового зв’язку

Оператори поштового зв’язку незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності мають рівні права і виконують однакові обов’язки відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Оператори поштового зв’язку зобов’язані:

 • забезпечувати вільний доступ користувачів до інформації про надання послуг поштового звязку, а саме про ціни (тарифи), правила надання послуг поштового зв’язку, строки пересилання поштових відправлень, режим роботи об’єктів поштового зв’язку, вкладення, заборонені до пересилання у поштових відправленнях, та порядок їх вилучення, відповідальність операторів поштового зв’язку перед користувачами, у відділеннях поштового зв’язку та на своїх вебсайтах у спосіб та формі, доступних для осіб з інвалідністю;
 • забезпечувати доступність об’єктів поштового зв’язку та поштових послуг для осіб з інвалідністю та представників інших маломобільних груп населення;
 • не допускати порушення правил добросовісної конкуренції та дотримуватися вимог законодавства про захист економічної конкуренції на ринку послуг поштового зв’язку;
 • своєчасно подавати до національного регулятора звіти, інформацію, документи та інші матеріали у визначених ним обсягах, порядку і строки; забезпечувати таємницю поштових відправлень;
 • сприяти проведенню оперативно-розшукових і контррозвідувальних заходів на об’єктах своєї поштової мережі та вживати заходів для недопущення розголошення фактів їх проведення;
 • виконувати інші обов’язки відповідно до законодавства.

Оператори поштового зв’язку мають право на:

 • встановлення цін (тарифів) на послуги поштового зв’язку, які вони надають, крім цін (тарифів), які регулюються державою;
 • інформування користувачів про надання ними послуг поштового зв’язку через засоби масової інформації;
 • інші права, визначені законодавством.

Стаття 23. Права та обов’язки користувачів

Користувачі мають рівні права щодо користування послугами поштового зв’язку на всій території України.

Користувачі мають право на:

 • захист своїх прав;
 • вибір оператора поштового зв’язку;
 • безоплатне отримання від оператора поштового зв’язку інформації щодо порядку надання послуг, їх якості, вартості тощо;
 • своєчасне і якісне одержання поштових відправлень на адресу місця проживання чи місця роботи до запитання, з використанням абонентських поштових скриньок, абонентських поштових шаф, абонементних скриньок, поштоматів;
 • відшкодування матеріальної шкоди у порядку та розмірі, встановлених законом;
 • оскарження неправомірних дій оператора поштового зв’язку;
 • одержання від оператора поштового зв’язку розрахункового документа за надані послуги;
 • інші права, визначені законодавством.

Поштові відправлення для адресатів, які перебувають за межами населених пунктів, у яких розміщені об’єкти поштового зв’язку, вручаються таким адресатам у найближчому до них об’єкті поштового зв’язку.

Поштове відправлення належить відправнику до моменту вручення його адресату, якщо воно не вилучено відповідно до законодавства.

Користувачі несуть відповідальність за збитки, завдані операторам поштового зв’язку або третім особам внаслідок поміщення до поштових відправлень вкладень, заборонених до пересилання, або неналежного упакування поштового відправлення, відповідно до закону.


Стаття 24. Функціонування поштових мереж в умовах воєнного чи надзвичайного стану або надзвичайних ситуацій

Функціонування поштових мереж в умовах воєнного стану та їх мобілізаційна готовність забезпечуються відповідно до закону.

В умовах надзвичайного чи воєнного стану за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері надання послуг поштового зв’язку, та військового командування відповідно до закону надання послуг поштового зв’язку обмежується або зупиняється, а поштова мережа скорочується.

Після оголошення про скасування або припинення дії надзвичайного чи воєнного стану за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері надання послуг поштового зв’язку, надання послуг поштового зв’язку операторами поштового зв’язку відновлюється в повному обсязі.

Ліквідація наслідків аварій, пошкоджень на об’єктах поштового зв’язку внаслідок аварій, катастроф чи стихійного лиха здійснюється відповідно до законодавства.

Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень надають операторам поштового зв’язку допомогу в ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха та у відновленні об’єктів поштового зв’язку.


Стаття 25. Транспортні засоби поштового зв’язку

Оператори поштового зв’язку для перевезення пошти використовують власні транспортні засоби, а також транспортні засоби інших фізичних та юридичних осіб на договірних засадах.

Перевезення поштових відправлень автомобільним, морським, внутрішнім водним, залізничним та авіаційним транспортом здійснюється на договірних засадах відповідно до законодавства.

Спеціально обладнані транспортні засоби із нанесеними на них розпізнавальними знаками та кольорографічним оформленням, які використовуються операторами поштового зв’язку для надання послуг поштового зв’язку, є транспортними засобами спеціалізованого призначення.

Вимоги до транспортних засобів спеціалізованого призначення призначеного оператора поштового зв’язку, у тому числі щодо нанесення на них розпізнавальних знаків і кольорографічного оформлення, затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері надання послуг поштового зв’язку.

Перевезення призначеним оператором поштового зв’язку поштових відправлень транспортними засобами спеціалізованого призначення, перевантаження поштових відправлень здійснюються у першочерговому порядку.

Проїзд транспортних засобів спеціалізованого призначення призначеного оператора поштового зв’язку до об’єктів поштового зв’язку, у тому числі розташованих при вокзалах, станціях та портах, у пунктах пропуску через державний кордон України, здійснюється безперешкодно, позачергово і безоплатно.

Приймання поїздів, у складі яких курсують спеціально обладнані вагони для перевезення пошти, здійснюється на платформах і коліях, на яких забезпечуються необхідні умови для обміну пошти.


Стаття 26. Особливості використання засобів поштового зв’язку

Абонентські поштові скриньки, абонементні скриньки, абонентські поштові шафи виготовляються відповідно до вимог внутрішніх нормативних документів призначеного оператора поштового зв’язку. Поштомати виготовляються відповідно до вимог внутрішніх нормативних документів суб’єктів господарювання, які їх використовують.

Абонентські поштові шафи та абонентські поштові скриньки використовуються виключно для вкладення простих листів, поштових карток, адресної поштової розсилки, періодичних друкованих видань, оформлених згідно з вимогами законодавства, та повідомлень про надходження простих та реєстрованих поштових відправлень.

Встановлення абонентських поштових шаф та абонентських поштових скриньок у багатоквартирних житлових будинках на етапі будівництва забезпечується замовником будівництва. Ремонт та заміна абонентських поштових шаф та абонентських поштових скриньок у багатоквартирних житлових будинках, що експлуатуються, забезпечуються співвласниками такого будинку або їх уповноваженим органом.

Користувачі послуг поштового зв’язку, які мешкають в індивідуальних (садибних) житлових будинках, встановлюють абонентські поштові скриньки та підтримують їх у справному стані за рахунок власних коштів.

Абонентські поштові шафи, абонентські поштові скриньки, поштомати встановлюються у місцях, зручних для доставки поштових відправлень.

Невиконання вимог щодо розміщення абонентських поштових шаф та абонентських поштових скриньок, зокрема їх відсутність або несправний стан, звільняє оператора поштового зв’язку від відповідальності за доставку адресатам поштових відправлень. У такому разі оператор поштового зв’язку зобов’язаний повідомити користувачів про відмову від доставки поштових відправлень.

Поштові скриньки, призначені для збирання від відправників простих листів і поштових карток, розміщуються призначеним оператором поштового зв’язку відповідно до нормативів, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері надання послуг поштового зв’язку, у зручних місцях та із забезпеченням доступу до них осіб з інвалідністю та представників інших маломобільних груп населення.


Стаття 27. Економічні основи діяльності операторів поштового зв’язку

Оператори поштового зв’язку відповідно до законодавства самостійно планують свою діяльність і визначають перспективи свого розвитку, виходячи з попиту на послуги поштового зв’язку та державного замовлення таких послуг.

Для забезпечення сталих умов роботи та розвитку власної поштової мережі оператор поштового зв’язку має право здійснювати внутрішньогосподарську централізацію, перерозподіл та використання власних ресурсів.

Доходи самостійних структурних підрозділів оператора поштового зв’язку від господарської діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку визначаються у межах дохідних надходжень, перерозподілених між відокремленими підрозділами.


Стаття 28. Виконання державного замовлення послуг поштового зв’язку

Державне замовлення послуг поштового зв’язку здійснюється відповідно до державного контракту між центральним органом виконавчої влади, визначеним Кабінетом Міністрів України, та оператором поштового зв’язку.


Стаття 29. Митний контроль та митне оформлення міжнародних поштових відправлень

Міжнародні поштові відправлення під час переміщення через митний кордон України пред’являються оператором поштового зв’язку для митного контролю у місцях міжнародного поштового обміну. Міжнародний поштовий обмін мають право здійснювати у місцях міжнародного поштового обміну призначений оператор поштового зв’язку, оператори поштового зв’язку, які на день набрання чинності цим Законом мають код оператора у Всесвітньому поштовому союзі, та оператори поштового зв’язку, які отримають код оператора у Всесвітньому поштовому союзі після набрання чинності цим Законом.

Митні органи мають право вилучати у встановленому законодавством порядку предмети, заборонені законом до пересилання у міжнародних поштових відправленнях або які відправлені з порушенням митного законодавства.

Призначений оператор поштового зв’язку та оператори поштового зв’язку, зазначені у частині першій цієї статті, не несуть відповідальності за ненадання чи неналежне надання послуг поштового зв’язку внаслідок прийнятих митними органами рішень щодо міжнародних поштових відправлень під час здійснення митного контролю.


Стаття 30. Припинення діяльності оператора поштового зв’язку у сфері надання послуг поштового зв’язку

Підставами для внесення до єдиного державного реєстру операторів поштового зв’язку інформації про припинення здійснення господарської діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку оператором поштового зв’язку є:

 • повідомлення оператора поштового зв’язку про припинення діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку, подане до національного регулятора;
 • неподання оператором поштового зв’язку протягом строку, визначеного частиною шостою статті 14 цього Закону, повідомлення про підтвердження відомостей про нього, внесених до єдиного державного реєстру операторів поштового зв’язку;
 • відомості Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідації, якщо інше не встановлено законом, або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Відомості про припинення діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку підлягають внесенню до єдиного державного реєстру операторів поштового зв’язку уповноваженими національним регулятором посадовими особами у такі строки:

 • з підстави, зазначеної в абзаці другому частини першої цієї статті, - протягом 10 робочих днів з дня надходження до національного регулятора відповідного повідомлення;
 • з підстави, зазначеної в абзаці третьому частини першої цієї статті, - протягом трьох робочих днів з дня набрання законної сили рішенням суду;
 • з підстави, зазначеної в абзаці четвертому частини першої цієї статті, - протягом трьох робочих днів з дня виявлення національним регулятором відповідних відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Інформація про припинення діяльності оператора поштового зв’язку у день внесення до єдиного державного реєстру операторів поштового зв’язку розміщується на офіційному вебсайті національного регулятора.


Стаття 31. Міжнародне співробітництво

Міжнародне співробітництво у сфері надання послуг поштового зв’язку здійснюється відповідно до законодавства та відповідних міжнародних договорів України.

Правові, організаційні та фінансові відносини з міжнародними організаціями поштового зв’язку, а також представництво України у міжнародних організаціях поштового зв’язку, міжнародний правовий захист інтересів України у питаннях поштового зв’язку в межах своїх повноважень здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері надання послуг поштового зв’язку.

Призначений оператор поштового зв’язку у порядку, визначеному законодавством, забезпечує виконання рішень, визначених актами Всесвітнього поштового союзу. Призначений оператор поштового зв’язку та оператори поштового зв’язку, які мають код оператора у Всесвітньому поштовому союзі, яким підтверджено відповідну організаційну структуру та матеріально-технічну базу щодо обміну міжнародною поштою, здійснюють співробітництво у сфері надання послуг поштового зв’язку з операторами поштового зв’язку та суб’єктами господарювання іноземних держав, що надають послуги поштового зв’язку, у тому числі на умовах, передбачених відповідними договорами.


Розділ III. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ НАДАННЯ ПОСЛУГ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
Стаття 32. Відповідальність операторів поштового зв’язку перед користувачами

За невиконання чи неналежне виконання послуг з пересилання внутрішніх поштових відправлень, доручень користувачів щодо поштових переказів оператори поштового зв’язку несуть перед користувачами таку відповідальність:

 • за повну втрату реєстрованих поштових відправлень без оголошеної цінності — відшкодування вартості послуги поштового зв’язку та штраф у розмірі 100 відсотків вартості такої послуги;
 • за часткову втрату (пошкодження) реєстрованого поштового відправлення без оголошеної цінності — відшкодування вартості послуги поштового зв’язку пропорційно до маси втраченої або пошкодженої частини вкладення шляхом ділення розміру ціни (тарифу) за пересилання на чисту масу вкладення та штраф у розмірі 100 відсотків вартості послуги поштового зв’язку;
 • за повну втрату реєстрованого поштового відправлення з оголошеною цінністю — відшкодування збитків у розмірі суми оголошеної цінності поштового відправлення, вартості послуги поштового зв’язку та штраф у розмірі 50 відсотків вартості такої послуги;
 • за часткову втрату (пошкодження) реєстрованого поштового відправлення з оголошеною цінністю - повернення (відшкодування) вартості вкладення або його пошкодженої частини згідно з описом, вартості послуги поштового зв’язку та штраф у розмірі 50 відсотків вартості такої послуги. У разі відсутності опису застосовується норма абзацу третього цієї частини;
 • за невиплату грошей за поштовим переказом, порушення строків пересилання поштового переказу — відповідно до закону;
 • за несвоєчасну доставку реєстрованих поштових відправлень усіх видів - штраф у розмірі 25 відсотків вартості послуги поштового зв’язку;
 • у разі порушення встановлених строків пересилання поштових відправлень повітряним транспортом — відшкодування у розмірі різниці плати за пересилання повітряним транспортом та плати за пересилання наземним транспортом та штраф у розмірі 25 відсотків вартості послуги поштового зв’язку.

Заяви та претензії щодо випадків, передбачених частиною першою цієї статті, подаються оператору поштового зв’язку протягом шести місяців з дня подання поштового відправлення або поштового переказу для пересилання.

За втрату (пошкодження) міжнародних поштових відправлень і посилок оператори поштового зв’язку несуть відповідальність відповідно до актів Всесвітнього поштового союзу та закону, за невиплату міжнародних поштових переказів — відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Вартість попередньо оплачених користувачем послуг, що фактично не були йому надані, відшкодовується користувачеві у повному обсязі на підставі квитанції чи іншого документа про оплату цих послуг.

Спори щодо відшкодування завданих користувачеві фактичних збитків, моральної шкоди, втраченої вигоди через неналежне виконання оператором поштового зв’язку своїх зобов’язань, а також інші спори між користувачем та оператором поштового зв’язку вирішуються у судовому порядку.

Оператор поштового зв’язку не несе відповідальності за поштові відправлення, якщо:

 • поштове відправлення підлягає вилученню, конфіскації або знищенню відповідно до закону;
 • втрата або пошкодження вкладення поштового відправлення сталися внаслідок дії обставин непереборної сили (землетрус, ураган, повінь тощо);
 • нестача або пошкодження вкладення поштового відправлення сталися внаслідок порушення відправником встановлених законодавством обмежень щодо пересилання предметів та речей;
 • поштове відправлення (поштовий переказ) видано (виплачено) адресату під розписку про одержання;
 • заяву про розшук поштового відправлення (поштового переказу) подано до об’єкта поштового зв’язку після спливу шести місяців з дня приймання такого поштового відправлення;
 • поштове відправлення з оголошеною цінністю прийнято від відправника закритим, оболонка поштового відправлення, печатка чи пломба відправника не пошкоджені, а маса поштового відправлення відповідає масі, визначеній під час його приймання до пересилання.

У разі неможливості вручення адресатам поштові відправлення (поштові перекази) повертаються відправникам, крім випадків, якщо відправник під час оформлення поштового відправлення (поштового переказу) визначив інший порядок розпорядження поштовим відправленням (поштовим переказом).

Порядок розкриття та знищення невручених поштових відправлень визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері надання послуг поштового зв’язку. Порядок розпорядження грошовими коштами за невиплаченими поштовими переказами, вкладеннями з невручених поштових відправлень затверджується Кабінетом Міністрів України.


Стаття 33. Відповідальність за порушення законодавства у сфері надання послуг поштового зв’язку

Особи, винні у порушенні законодавства у сфері надання послуг поштового зв’язку, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законом.


Розділ IV. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про поштовий зв’язок" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 6, ст. 39 із наступними змінами) через шість місяців з дня набрання чинності цим Законом.

3. Суб’єкти господарювання, які провадять діяльність з надання послуг поштового зв’язку, у разі невідповідності або відсутності відомостей про їх діяльність у єдиному державному реєстрі операторів поштового зв’язку протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом зобов’язані подати до національного регулятора повідомлення у порядку, передбаченому статтею 14 цього Закону.

4. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону:

 • забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 • привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 • забезпечити прийняття та приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

5. Кабінету Міністрів України у 2023 році поінформувати Верховну Раду України про стан виконання цього Закону.


Президент України
В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ

3 листопада 2022 року

№ 2722-IX