Розміщення мережі об’єктів поштового зв’язку національного оператора

Наказ Міністерства інфраструктури України від 28 листопада 2013 року N 959

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 січня 2014 р. за N 173/24951

Нормативи

розвитку та розміщення у містах і сільській місцевості мережі об’єктів поштового зв’язку та поштових скриньок національного оператора поштового зв’язку

І. Загальні положення

1. Ці Нормативи розроблено відповідно до Закону України «Про поштовий зв’язок», актів Всесвітнього поштового союзу, Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 березня 2009 року № 270, та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері надання послуг поштового зв’язку.

2. Дія цих Нормативів поширюється на національного оператора поштового зв’язку, який згідно зі статтею 15 Закону України «Про поштовий зв’язок» забезпечує надання на всій території України універсальних послуг поштового зв’язку.

3. У цих Нормативах терміни вживаються у таких значеннях:

 • базова мережа об’єктів поштового зв’язку — визначена національним оператором поштового зв’язку кількість відділень поштового зв’язку, що забезпечує доступ до універсальних послуг поштового зв’язку на всій території України за встановленими показниками якості
 • відділення поштового зв’язку — об’єкт поштового зв’язку, який надає користувачам послуги поштового зв’язку з пересилання поштових відправлень та поштових переказів, а також інші послуги згідно із законодавством. Залежно від умов обслуговування відділення поштового зв’язку поділяються на такі типи: стаціонарні, центральні, пересувні, сезонні
 • доставна дільниця — територія, яка закріплюється для обслуговування за одним листоношею
 • нормативна (розрахункова) мережа — кількість відділень поштового зв’язку, визначена відповідно до цих Нормативів
 • пересувне відділення поштового зв’язку — відділення поштового зв’язку, організоване на спеціально обладнаному автомобілі для обслуговування користувачів, а також для перевезення та моторизованої доставки поштових відправлень, поштових переказів, повідомлень про надходження реєстрованих поштових відправлень та поштових переказів
 • поштова скринька — скринька із засобами для запобігання несанкціонованому доступу, яка встановлюється у відведених місцях і призначена для збирання від відправників простих листів і поштових карток
 • сезонне відділення поштового зв’язку — відділення поштового зв’язку, організоване для обслуговування санаторно-курортних, оздоровчих установ тощо впродовж певного періоду року
 • сельбищна територія — територія, до якої входять ділянки житлових будинків, громадських установ, будинків і споруд, у тому числі навчальних, проєктних, науково-дослідних та інших інститутів без дослідних виробництв, внутрішньосельбищна вулично-дорожня і транспортна мережа, а також площі, парки, сади, сквери, бульвари, інші об’єкти зеленого будівництва й місця загального користування
 • стаціонарне відділення поштового зв’язку — відділення поштового зв’язку, організоване в певному населеному пункті з визначеною територією обслуговування
 • точка присутності — місце надання послуг поштового зв’язку, розміщене у приміщенні селищної ради, будинку культури, бібліотеки, магазину, заправочної станції, а також територія обслуговування користувачів листоношами (доставна дільниця)
 • центральне відділення поштового зв’язку — відділення поштового зв’язку, організоване для координації роботи відділень поштового зв’язку певної території, взаємодії з місцевими органами влади та надання послуг

4. Для забезпечення доступу до послуг поштового зв’язку національний оператор поштового зв’язку створює базову мережу відділень поштового зв’язку та розміщує поштові скриньки відповідно до цих Нормативів.

5. Національний оператор поштового зв’язку здійснює організаційні заходи щодо відкриття та закриття відділень поштового зв’язку. Закриття відділень поштового зв’язку здійснюється за умови забезпечення надання населенню послуг поштового зв’язку встановленого рівня якості відповідно до вимог законодавства про поштовий зв’язок, інших нормативно-правових актів та встановлених нормативів.

6. Базова мережа об’єктів поштового зв’язку включає в себе усі типи відділень поштового зв’язку.

7. Тип кожного відділення поштового зв’язку визначається національним оператором поштового зв’язку.

8. Базова мережа об’єктів поштового зв’язку може відрізнятися від нормативної (розрахункової): збільшуватися — з урахуванням попиту на послуги поштового зв’язку та економічної доцільності функціонування відділення поштового зв’язку та зменшуватися — за умови забезпечення доступу до послуг поштового зв’язку користувачів за рахунок створення місць надання послуг поштового зв’язку (точок присутності).

9. Базова мережа об’єктів поштового зв’язку встановлюється національним оператором поштового зв’язку щороку.

ІІ. Нормативи мережі об’єктів поштового зв’язку в містах

1. Нормативна (розрахункова) мережа об’єктів поштового зв’язку в місті визначається шляхом поділу показників чисельності населення міста на установлений норматив чисельності населення, що обслуговується одним відділенням поштового зв’язку, залежно від групи поселення згідно з додатком 1 до цих Нормативів.

2. Для визначення нормативної (розрахункової) мережі об’єктів поштового зв’язку в селищі міського типу використовується норматив чисельності населення, що обслуговується одним відділенням поштового зв’язку, установлений для малих груп поселень (додаток 1).

3. У містах (селищах міського типу) з чисельністю населення меншою за мінімальний норматив чисельності населення, що обслуговується одним відділенням поштового зв’язку, відкривається не менше одного відділення поштового зв’язку.

4. Відділення поштового зв’язку розміщуються на всій території міста в найбільш доступних і багатолюдних місцях.

ІІІ. Нормативи мережі об’єктів поштового зв’язку в сільській місцевості

1. Нормативна (розрахункова) мережа об’єктів поштового зв’язку в сільській місцевості визначається за формулою:

Image
де:
N — нормативна (розрахункова) кількість відділень поштового зв’язку усіх типів;
Ns — розрахункова кількість відділень поштового зв’язку залежно від площі, що визначається таким чином
K1 — поправочний коефіцієнт питомої ваги за площею, який визначено у додатку 2 до цих Нормативів;
Nx — розрахункова кількість відділень поштового зв’язку залежно від чисельності населення, що визначається таким чином:
K2 — поправочний коефіцієнт питомої ваги за населенням, який визначено у додатку 2 до цих Нормативів.

2. Розрахункова кількість відділень поштового зв’язку залежно від площі визначається за формулою:

Image
де:
S — загальна площа сільських населених пунктів області (км2);
62 — норматив доступності за площею обслуговування одним відділенням поштового зв’язку (км2);

3. Розрахункова кількість відділень поштового зв’язку залежно від чисельності населення визначається за формулою:

Image
де:
X — загальна чисельність сільського населення області (осіб);
1300 — норматив чисельності населення, що обслуговується одним відділенням поштового зв’язку (осіб);

4. Стаціонарні відділення поштового зв’язку відкриваються в сільських поселеннях адміністративно-територіальної одиниці (району), які мають найбільш зручне сполучення з іншими населеними пунктами зони обслуговування.

IV. Нормативи розміщення мережі поштових скриньок

1. Поштові скриньки, призначені для збирання від відправників простих листів і поштових карток та подальшого їх пересилання за призначенням, розміщуються національним оператором поштового зв’язку в зручних місцях: біля входу до об’єктів поштового зв’язку, на стоянках пересувних відділень поштового зв’язку, а також за погодженням з місцевим органом виконавчої влади (органом місцевого самоврядування) чи власником будівлі та/або земельної ділянки — на залізничних станціях, в аеропортах, морських і річкових портах, на пристанях, автовокзалах, автостанціях, території житлових масивів та в інших доступних для користувачів місцях.

2. У містах кількість поштових скриньок в цілому визначається, виходячи з розрахунку: одна поштова скринька на 1 км-2 сельбищної території.

3. У сільських поселеннях з чисельністю населення понад 500 чоловік розміщується не менше однієї поштової скриньки.

Додаток 1

до Нормативів розвитку та розміщення

у містах і сільській місцевості мережі

об’єктів поштового зв’язку та поштових

скриньок національного оператора

поштового зв’язку

(пункт 1 розділу ІІ)

Нормативні показники

чисельності населення, що обслуговується одним відділенням поштового зв’язку, залежно від групи поселення

Група поселення Чисельність населення, осіб

Норматив чисельності населення,

що обслуговується одним відділенням поштового зв’язку (осіб)

Найзначніші

Значні

понад 500 000 15 000
Великі

понад 250 000

до 500 000

12 000
Середні

понад 100 000

до 250 000

11 000

понад 50 000

до 100 000

10 000
Малі

понад 10 000

до 50 000

7 000
до 10 000 6 000

Додаток 2

до Нормативів розвитку та розміщення

у містах і сільській місцевості мережі

об’єктів поштового зв’язку та поштових

скриньок національного оператора

поштового зв’язку

(пункт 1 розділу ІIІ)

Поправочні коефіцієнти
Назва дирекції Поправочний коефіцієнт питомої ваги за площею (К-1) Поправочний коефіцієнт питомої ваги за населенням (К-2)
Вінницька 0,96 0,94
Волинська 0,97 0,96
Дніпропетровська 0,95 0,96
Донецька 0,96 0,97
Житомирська 0,95 0,96
Закарпатська 0,98 0,94
Запорізька 0,96 0,97
Івано-Франківська 0,98 0,94
Київська обласна 0,95 0,95
Кіровоградська 0,96 0,97
Кримська 0,96 0,95
Луганська 0,96 0,98
Львівська 0,96 0,93
Миколаївська 0,96 0,97
Одеська 0,94 0,94
Полтавська 0,95 0,96
Рівненська 0,97 0,96
Севастопольська 1,00 1,00
Сумська 0,96 0,97
Тернопільська 0,98 0,96
Харківська 0,95 0,96
Херсонська 0,95 0,97
Хмельницька 0,97 0,96
Черкаська 0,97 0,96
Чернігівська 0,95 0,96
Чернівецька 0,99 0,97