Правила проведення конкурсу «Найкраща воєнна поштова марка України 2022 року»

 1. Організатором Конкурсу є акціонерне товариство «Укрпошта». Юридична адреса: вул. Хрещатик, 22, м. Київ, Україна, 01001 (далі — Організатор).
 2. Загальні положення Конкурсу
  2.1. Брати участь у Конкурсі можуть фізичні особи – громадяни України, які на момент участі в Конкурсі досягли вісімнадцяти років (повноліття) (далі — Учасники).

  Не можуть бути Учасниками Конкурсу працівники Організатора, члени їх сімей, а також особи, які не виконали умов цих Правил.

  2.2. Період проведення Конкурсу: з 13 лютого 2023 р. до 20 лютого 2023 р. (далі — Період Конкурсу).
  2.3. Конкурс проводиться на всій території України, за винятком населених пунктів, які розташовані у зоні проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).
 3. Умови участі в Конкурсі.

  3.1. Для участі в Конкурсі Учасник упродовж Періоду Конкурсу, має:
  3.1.1. Відповідати вимогам, визначеним у пункті 2.1 розділу 2 цих Правил.
  3.1.2. Залишити коментар з номером обраної поштової марки під постом Організатора про проведення Конкурсу у соціальній мережі Facebook до 10:00 20 лютого 2023 р.

  Інформація (дані) про кожен факт належного виконання Учасником зазначених у підпунктах 3.1.1 – 3.1.2 цього пункту умов Конкурсу заносяться до бази даних (далі — База Конкурсу), яка містить відомості про найменування акаунту (облікового запису) Учасника у соціальній мережі Facebook. Відповідальність за достовірність Бази Конкурсу несе Організатор.

  3.2. Не відповідають умовам Конкурсу дії Учасників, передбачені пунктом 2.1 розділу 2 та підпунктом 3.1.2 пункту 3.1 розділу 3, які було здійснено до 00:00 13 лютого 2023 р. та після 10:01 20 лютого 2023 р. за київським часом.
  3.3. Беручи участь в Конкурсі, Учасники тим самим підтверджують факт ознайомлення з Правилами Конкурсу та свою повну та безумовну згоду з ними.
 4. Фонд Подарунків Конкурсу

  4.1. Фонд Подарунків складається з 9 (дев’яти) наступних найменувань Подарунків:
  № з/п Найменування Подарунків Одиниця виміру Загальна кількість
  1. Світшот «Русскій воєнний корабль, іді... !» білого/чорного кольору (S, M, L, XL) шт. 3
  2. Сумка-шопер «Доброго вечора, ми з України!» бавовна 36×40 см шт. 3
  3. Набір магнітів «Патрон», МДФ, 140×190 мм шт. 3
  4.2. Після завершення Періоду Конкурсу Організатором обираються 3 (три) Переможці згідно з розділом 5 цих Правил.
  4.3. Кожен з 3 (трьох) обраних Організатором Переможців отримує 3 (три) різні найменування Подарунків з Фонду Подарунків Конкурсу (по одному найменуванню кожного Подарунка, зазначеного у пункті 4.1 цього розділу).
  4.4. Фонд Подарунків Конкурсу обмежений і містить кількість Подарунків, зазначену в пункту 4.1. цього розділу.
  4.5. Заміна Подарунка грошовим еквівалентом не допускається. Подарунок обміну та поверненню не підлягає.
  4.6. Організатор залишає за собою право збільшити / змінити Фонд Подарунків Конкурсу або включити в Конкурс додатковий Подарунок, не передбачений цими Правилами, або підвищити вартість наявного Подарунка. Якщо такі зміни матимуть місце, Організатор повідомляє про ці зміни Учасників у порядку, передбаченому розділом 7 цих Правил.
  4.7. Відповідальність Організатора обмежується кількістю Подарунків, вказаних у пункті 4.1. цього розділу.
  4.8. Зобов’язання з оподаткування вартості Подарунка забезпечує Організатор відповідно до чинного законодавства України.
  4.9. Характеристики Подарунка визначаються на розсуд Організатора та можуть відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах і на сторінці Організатора в соціальній мережі Facebook та не відповідати очікуванням Учасників.
  4.10. Переможець Конкурсу, отримуючи Подарунок, усвідомлює, що:
  • Подарунок є доходом Переможця Конкурсу та вважається додатковим благом, що відображається у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь Переможця Конкурсу, та сум утриманого з них податку згідно з вимогами чинного законодавства України;
  • отримання Подарунка може вплинути на умови отримання Переможцем Конкурсу державної та соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій тощо;
  • Переможець Конкурсу самостійно вирішує, чи брати участь в Конкурсі та отримувати Подарунок, а також йому відомо про наслідки таких дій. Організатор не несе відповідальності за наслідки отримання Переможцем Конкурсу додаткового блага (доходу), такого як Подарунок.
 5. Порядок визначення Переможців Конкурсу

  5.1. Визначення Переможців Конкурсу за Період Конкурсу здійснює Організатор на основі Бази Конкурсу шляхом випадкової комп’ютерної вибірки за допомогою сервісу random.org (далі — Random).
  5.2. За результатами визначення Переможців формується протокол, в якому фіксуються дані Переможців Конкурсу та який засвідчується підписами представників Організатора.
  5.3. Результати визначення Переможців Конкурсу є остаточними й оскарженню не підлягають.
  5.4. Публікація результатів процедури вибору 3 (трьох) Переможців Конкурсу, що здобудуть право отримати Подарунок, на корпоративному сайті Організатора та у соціальній мережі Facebook здійснюється не пізніше як 22 лютого 2023 р.
  5.4.1. Перед публікацією результатів процедури вибору Переможців Конкурсу на Подарунок Конкурсу Організатор інформує Переможців Конкурсу про можливість отримання Подарунка, а також про подання Організатором до Державної податкової служби інформації про суму його доходу та податки, які з нього утримуються, та контролює видачу Подарунка. Інформування Переможців Конкурсу здійснюється шляхом направлення запиту / повідомлення на акаунт (обліковий запис) у соціальній мережі Facebook.
  5.4.2. Якщо Переможець Конкурсу дає згоду на надання документів, зазначених у підпунктах 6.1.1 – 6.1.4 пункту 6.1 розділу 6 цих Правил, то результати процедури вибору публікуються на корпоративному сайті Організатора та соціальній мережі Facebook.
  5.4.3. У разі, якщо один із обраних Переможців Конкурсу не дає згоду на надання документів згідно з умовами підпунктів 6.1.1 – 6.1.4 пункту 6.1 розділу 6 цих Правил або не відповідає Організатору на запити / повідомлення, відправлені у його акаунт (обліковий запис) у соціальній мережі Facebook протягом 1 (однієї) доби, Організатор обирає іншого Претендента на Подарунок на основі Бази Конкурсу через Random згідно з пунктом 5.1 цього розділу.
 6. Умови та строки отримання Подарунка Конкурсу

  6.1. Організатор забезпечує вручення Переможцям Конкурсу Подарунка в термін до 20.03.2023 р. у вибраному відділенні поштового зв’язку (далі — ВПЗ) регіональних філій Організатора за умови надання:
  6.1.1. персональних даних з метою ведення податкового обліку згідно з вимогами чинного законодавства, а саме: засвідчених особистим підписом копій 1–2 сторінок паспорта громадянина України (або копії ID-картки), копії картки фізичної особи – платника податків, а для осіб, що відмовилися від ідентифікаційного номера, — копії сторінки паспорта з відповідною відміткою уповноваженого органу;
  6.1.2. згоди на отримання та використання персональних даних, збір та обробку персональних даних;
  6.1.3. згоди на отримання Подарунка (Акт приймання-передачі Подарунка підписується під час його вручення);
  6.1.4. інформації щодо населеного пункту та номера ВПЗ, де Переможець буде отримувати Подарунок.
  6.2. Переможці Конкурсу не можуть передавати своє право отримати Подарунок третім особам.
  6.3. Організатор не вступає у будь-які суперечки стосовно визнання осіб Учасниками Конкурсу, а також права на одержання Подарунок.
  6.4. Організатор та залучені ними треті особи не несуть відповідальності за неможливість вчинення передбачених цими Правилами дій, спрямованих на реалізацію Конкурсу через продовження або посилення обмежувальних заходів, введених рішеннями органів державної влади та / або місцевого самоврядування, зокрема тих, що спрямовані на боротьбу з епідеміями, пандеміями тощо. У цьому разі Організатор може прийняти рішення про відтермінування Конкурсу або зміну його умов, повідомивши про це Учасників у порядку, передбаченому розділом 7 цих Правил.
  6.5. Організатор не несе відповідальності за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Конкурсу та врученні Подарунка, роботу операторів зв’язку, підприємств телекомунікацій України, будь-які помилки операторів зв’язку, за несвоєчасність / неможливість отримання Подарунка Переможцем Конкурсу у зв’язку з будь-якими обставинами, що знаходяться поза межами контролю Організатора.
  6.6. Організатор не компенсує будь-які витрати Переможців Конкурсу, пов’язані з подальшим використанням Подарунка.
  6.7. Організатор не несе відповідальності за подальше використання Подарунка після його одержання, за неможливість скористатися Подарунком з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання Подарунка з боку Переможців Конкурсу, за неотримання Переможцем Конкурсу Подарунка з вини такого Переможця Конкурсу.
  6.8. Організатор не несе відповідальності за пошкодження, що виникли в результаті використання Переможцем Подарунка Конкурсу. За якість та технічні характеристики Подарунка Конкурсу відповідальність несуть відповідні виробники таких Подарунків.
  6.9. Організатор Конкурсу не приймає від Переможців Конкурсу гарантійні вимоги / рекламації стосовно Подарунка Конкурсу. Переможці Конкурсу з гарантійними рекламаціями та будь-якими іншими вимогами мають звертатися до відповідних виробників товарів / сервісних центрів обслуговування товарів.
  6.10. Якщо Переможець Конкурсу не має можливості / бажання отримати та / або скористатися Подарунком з причин, які не залежать від Організатора, Організатор не сплачує такому Переможцю Конкурсу жодних компенсацій, зокрема грошових, пов’язаних з такою неможливістю використання / отримання Подарунка.
 7. Порядок і спосіб інформування про умови Конкурсу

  7.1. Інформування щодо правил та умов Конкурсу здійснюється шляхом розміщення цих Правил на корпоративному вебсайті Організатора за посиланням: https://www.ukrposhta.ua/ (далі — Сайт).
  7.2. Ці Правила можуть бути змінені та / або доповнені Організатором Конкурсу протягом всього Періоду Конкурсу. Такі зміни та доповнення набувають чинності з дати реєстрації відповідного розпорядчого документа Організатора та розміщення інформації на Сайті, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами / доповненнями до Правил.
  7.3. Якщо Учасник продовжує брати участь в Конкурсі після внесення змін до Правил, то вважається, що такий Учасник погодився зі змінами до Правил.
  7.4. Якщо з будь-якої причини, що не залежить від Організатора, Конкурс не може проводитися так, як це передбачено цими Правилами, враховуючи причини, викликані виходом з ладу Сайту внаслідок дії шкідливих програм, несправностями у мережах зв’язку, несанкціонованим втручанням в роботу Сайту, технічними несправностями Сайту або з будь-якої іншої причини, яка знаходиться поза межами контролю Організатора та яка впливає на виконання, безпеку, достовірність визначення результатів та / або належне проведення Конкурсу, Організатор може на свій власний розсуд скасувати, анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Конкурсу, або ж визнати недійсними в рамках Конкурсу будь-які проведені транзакції тощо, про що повідомляє на Сайті.
 8. Інші умови

  8.1. Учасники несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації.
  8.2. Беручи участь в Конкурсі, Учасники тим самим підтверджують факт ознайомлення з цими Правилами та свою повну та безумовну згоду з ними та надають згоду Організатору на обробку й поширення його персональних даних відповідно до вимог чинного законодавства.
  8.3. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі — Закон) Учасникам Конкурсу повідомляється про наступне:
  8.4. Володільцем персональних даних Учасників Конкурсу є Організатор.
  8.5. Персональні дані Учасників Конкурсу обробляються з метою забезпечення участі в Конкурсі, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.
  8.6. З метою обробки персональних даних, згідно з цими Правилами, обробляються ПІБ Переможця Конкурсу та контактний номер телефону.
  8.7. З персональними даними будуть вчинятися такі дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних.
  8.8. Розпорядником персональних даних Учасників Конкурсу є Організатор та будь-які залучені ним треті особи. Їм надаються всі права та покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом.
  8.9. Крім того, передача третім особам персональних даних Учасників Конкурсу без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом, і лише (коли це потрібно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
  8.10. Персональні дані Учасників Конкурсу будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом Періоду Конкурсу, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних. Персональні дані Учасників Конкурсу будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством України для виконання мети Правил, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних.
  8.11. Учасники можуть відкликати згоду на обробку своїх персональних даних, надіславши Володільцю персональних даних письмовий запит на юридичну адресу Організатора, вказану у розділі 1 цих Правил.
  8.12. Учасники володіють всіма правами, передбаченими статтею 8 Закону.
  8.13. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення Правил, будь-яких спірних питань та / або питань, не врегульованих Правилами, остаточне рішення приймається Організатором. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.
  8.14. Під час проведення Конкурсу чи після її закінчення Організатор не зобов’язаний листуватися з потенційними Учасниками Конкурсу та надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення Конкурсу.