Договір про надання послуг за пропозицією (офертою)

Договір про надання АТ «Укрпошта» послуг за пропозицією (офертою) на укладання договору, оприлюдненою на сайті АТ «Укрпошта» (далі — Договір), укладається шляхом приєднання Замовника, який має намір отримувати відповідні послуги, до запропонованих АТ «Укрпошта» умов Договору.

Згідно з договором, Замовником є особи, що внесені до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, та суб’єкти незалежної професійної діяльності.

Для приєднання до умов Договору Замовнику необхідно:

 • вибрати Пропозицію для бажаного виду послуг та ознайомитися з її умовами;
 • дотримуючись послідовних дій, заповнити відомості щодо Замовника на сайті АТ «Укрпошта» (відомості заповнюються автоматично за кодом ЄДРПОУ або РНОКПП Замовника запитом до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань або заповнюються Замовником вручну);
 • завантажити копії необхідних документів (належним чином завірені);
 • підписати за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) сформовану Заяву-приєднання або роздрукувати, підписати, скріпити печаткою (за наявності) та завантажити її копію;
 • підтвердити надсилання Заяви-приєднання на сайті АТ «Укрпошта».

Договір вважається укладеним з моменту реєстрації АТ «Укрпошта» Заяви-приєднання, підписаної особисто Замовником або його уповноваженим представником.

Оплату за послуги за Договором необхідно здійснювати на банківські реквізити відокремленого підрозділу (дирекції) АТ «Укрпошта», який Замовник вказав у Заяві-приєднанні.

Юридичним особам для завантаження необхідно підготувати копії таких документів:

 • Статут;
 • довіреність, якщо договір від імені Замовника підписує особа згідно з довіреністю.

Якщо Замовнику необхідне пересилання йому поштових переказів післяплати за вручені відправлення, додатково треба надати:

 • копію паспорта (1–6 сторінки та сторінка з відміткою щодо останнього місця реєстрації) або ІD-картки та довідки з ЄДДР особи, що має право розпоряджатися рахунками клієнта та/або особи представника клієнта;
 • копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера) особи, що має право розпоряджатися рахунками клієнта та/або особи представника клієнта;
 • копію наказу (розпорядження) про призначення керівника/уповноваженої особи;
 • структуру власності;
 • інформацію про виконавчий орган у вигляді довідки.

Фізичним особам – підприємцям та суб’єктам незалежної професійної діяльності для завантаження необхідно підготувати копії таких документів:

 • паспорт (1–6 сторінки та сторінка з відміткою щодо останнього місця реєстрації) або ІD-картка та довідка із ЄДДР;
 • довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера).

Якщо Замовнику необхідне пересилання йому поштових переказів післяплати за вручені відправлення, додатково треба надати ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) за наявності.

У разі потреби АТ «Укрпошта» має право запросити додаткові до визначеного переліку документи.