Договір про надання послуг за пропозицією (офертою)

Договір про надання АТ «Укрпошта» послуг із пересилання відправлень «Укрпошта Стандарт» та «Укрпошта Експрес» за пропозицією (офертою) на укладання договору, оприлюдненою на вебсайті АТ «Укрпошта» (далі — Договір), укладається шляхом приєднання Замовника, який має намір отримувати послуги з пересилання відправлень «Укрпошта Стандарт» (внутрішні посилки без оголошеної цінності масою понад 10 кг та посилки з оголошеною цінністю), з пересилання відправлень «Укрпошта Експрес», інші додаткові сервіси у межах вищезазначених послуг з пересилання відправлень, до запропонованих АТ «Укрпошта» умов Договору відповідно до Цивільного кодексу України.

За договором Замовником є фізична особа-підприємець, юридична особа (за виключенням юридичних осіб державної форми власності).

Для приєднання до умов Договору Замовнику необхідно:

  • підписати заяву-приєднання, яка заповнюється та оформлюється згідно з вимогами інструкції щодо оформлення та підписання заяви-приєднання;
  • надіслати її до АТ «Укрпошта» (поштові реквізити для надсилання заяви-приєднання наведено у таблиці 1 до інструкції). Заяву-приєднання можна завантажити за посиланням внизу сторінки.

Одночасно з заявою-приєднанням до АТ «Укрпошта» обов’язково надаються копії документів Замовника, перелік яких визначено в заяві-приєднанні/інструкції щодо оформлення та підписання заяви-приєднання.

Договір вважається укладеним із моменту реєстрації АТ «Укрпошта» заяви-приєднання, підписаної особисто Замовником або його уповноваженим представником та скріпленої печаткою Замовника (у разі використання печатки).

Оплату за послуги за Договором необхідно здійснювати на банківські реквізити відокремленого підрозділу (дирекції) АТ «Укрпошта», який Замовник вказав у заяві-приєднанні.

Документи для ознайомлення та заповнення