Договір про надання послуг за пропозицією (офертою)

Договір про надання АТ «Укрпошта» послуг за пропозицією (офертою) на укладання договору, оприлюдненою на веб-сайті АТ «Укрпошта» (далі — Договір), укладається шляхом приєднання Замовника, який має намір отримувати відповідні послуги, до запропонованих АТ «Укрпошта» умов Договору.

За договором Замовником є особи, внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та суб’єкти незалежної професійної діяльності.

Для приєднання до умов Договору Замовнику необхідно:

 • обрати Пропозицію для бажаного виду послуг та ознайомитися з її умовами;
 • дотримуючись послідовних дій, заповнити відомості щодо Замовника на сайті АТ «Укрпошта» (відомості заповнюються автоматично за кодом ЄДРПОУ або РНОКПП Замовника запитом до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань або заповнюються Замовником вручну);
 • завантажити копії необхідних документів (належним чином завірені);
 • підписати за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) сформовану Заяву-приєднання або роздрукувати, підписати, скріпити печаткою (за наявності) та завантажити її копію;
 • підтвердити надсилання Заяви-приєднання на сайті АТ «Укрпошта».

Договір вважається укладеним з моменту реєстрації АТ «Укрпошта» Заяви-приєднання, підписаної особисто Замовником або його уповноваженим представником.

Оплату за послуги за Договором необхідно здійснювати на банківські реквізити АТ «Укрпошта», які вказані у Пропозиції.

Юридичним особам для завантаження необхідно підготувати копії таких документів:

 • Статут;
 • довіреність, якщо Договір від імені Замовника підписує особа згідно з довіреністю.

Якщо Замовнику необхідне пересилання йому поштових переказів післяплати за вручені відправлення, додатково треба надати:

 • копію Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (дата формування документу не повинна перевищувати 30 днів до дати подання Заяви);
 • копію паспорта (1–6 сторінки та сторінка з відміткою щодо останнього місця реєстрації) або паспорту громадянина України з безконтактним електронним носієм та додатку до нього (довідка з інформацією щодо місця проживання) особи, що має право розпоряджатись рахунками Замовника та/або особи представника Замовника;
 • копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера) особи, що має право розпоряджатися рахунками Замовника та/або особи представника Замовника;
 • копію наказу (розпорядження) про призначення керівника/уповноваженої особи;
 • структуру власності;
 • інформацію про виконавчий орган у вигляді довідки.

Фізичним особам – підприємцям та суб’єктам незалежної професійної діяльності для завантаження необхідно підготувати копії таких документів:

 • паспорт (1–6 сторінки та сторінка з відміткою щодо останнього місця реєстрації) або паспорту громадянина України з безконтактним електронним носієм та додатку до нього (довідка з інформацією щодо місця проживання);
 • довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера).

Якщо Замовнику необхідне пересилання йому поштових переказів післяплати за вручені відправлення, додатково необхідно надати:

 • копію Витягу або Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (дата формування документу не повинна перевищувати 30 днів до дати подання Заяви), якщо Замовник зареєстрований як підприємець, або Витягу з Реєстру, в якому Замовник зареєстрований як суб’єкт незалежної професійної діяльності;
 • копію ліцензії (дозволу) на право здійснення певних операцій (діяльності) за наявності.

У разі необхідності пересилання Замовнику поштових переказів післяплати за вручені відправлення, Заява-приєднання оформлюється на сайті АТ «Укрпошта» у формі електронного документу, а копії документів, які вимагаються для укладання договору, завіряються з використанням кваліфікованого електронного підпису.

У разі потреби АТ «Укрпошта» має право запросити додаткові до визначеного переліку документи.