Часті питання за темою «Відправлення по Україні»

Доставка та вручення поштових відправлень

Адресат може за довіреністю уповноважити іншу особу отримати адресоване йому поштове відправлення або поштовий переказ. Довіреність оформлюється в установленому законодавством порядку.

Відправлення «Укрпошта Стандарт» і «Укрпошта Експрес» з оголошеною цінністю до 300 грн, а також відправлення «Укрпошта Документи» може отримати член сім’ї адресата, якщо пред’явить документ, що посвідчує родинний зв’язок.

Такі поштові відправлення розкриває працівник поштового зв’язку у присутності одержувача. Якщо вміст відправлення відповідає зазначеному в описі, то відправлення видається одержувачу.

Якщо під час розкриття відправлення виявлена нестача/заміна/повне або часткове пошкодження/псування вкладення, то працівник поштового відділення складає акт у трьох примірниках, який підписується ним, керівником відділення й одержувачем. Один примірник акта видається одержувачу (відповідно до п. 108 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).

На бланку повідомлення про вручення поштового відправлення з позначкою «Вручити особисто», внутрішнього рекомендованого листа з позначкою «Судова повістка» одержувач розписується та зазначає прізвище й ініціали або ім’я й прізвище.

Відповідні дані на бланку повідомлення про вручення також зазначаються про особу, уповноважену на одержання внутрішнього рекомендованого листа з позначкою «Судова повістка», адресованого юридичній особі або фізичній особі за місцем роботи (відповідно до п. 106 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).

Під час одержання повідомлення про вручення одержувач пред’являє паспорт або інший документ, що його замінює, і працівник пошти зазначає на бланку повідомлення прізвище одержувача (відповідно до п. 106 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).

Рекомендовані листи з позначкою «Судова повістка», адресовані фізичним особам, під час доставки за зазначеною адресою вручаються особисто адресату, а у разі його відсутності — будь-кому з повнолітніх членів його сім’ї, який проживає разом з ним. У разі відсутності адресата (будь-кого із повнолітніх членів його сім’ї) за вказаною на рекомендованому листі адресою працівник поштового зв’язку інформує адресата за наявним номером телефону та/або вкладає до абонентської поштової скриньки повідомлення про надходження рекомендованого листа з позначкою «Судова повістка» (відповідно до п. 99.1 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).

Рекомендовані поштові відправлення з позначкою «Судова повістка», адресовані юридичним особам, під час доставки за зазначеною адресою вручаються представнику юридичної особи, уповноваженому на одержання пошти, під розпис. У разі відсутності адресата за вказаною на рекомендованому листі адресою працівник поштового зв’язку робить позначку «адресат відсутній за вказаною адресою», яка засвідчується підписом з проставленням відбитку календарного штемпеля (відповідно до п. 99.2 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).

У такому разі поштові відправлення не доставляються. Оператор поштового зв’язку письмово повідомляє користувача послуг про свою відмову від доставки адресованих йому поштових відправлень, періодичних друкованих видань (відповідно до п. 95 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).

Прості поштові відправлення, повідомлення про надходження поштових відправлень, поштових переказів, періодичні друковані видання, адресовані фізичним особам за місцем роботи, перебування (гуртожитки, інтернати, дитячі будинки, готелі, оздоровчі та лікувальні заклади), доставляються адресатам з використанням абонентських поштових скриньок або вручаються адресатам чи представникам зазначених юридичних осіб (закладів), уповноваженим на одержання пошти в об’єкті поштового зв’язку (відповідно до п. 100 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).

Поштові відправлення із позначкою «Вручити особисто», які адресовані фізичним особам, вручаються адресату безпосередньо в руки або іншій особі, яка уповноважена на це за довіреністю.

Вручення цього поштового відправлення, адресованого посадовим і службовим особам органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, або за місцем роботи фізичних осіб, здійснюється у порядку, визначеному у цих органах, підприємствах, установах, організаціях з урахуванням Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 р. № 1153 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 43, с. 50) (відповідно до п. 100 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).

Порядок доставки визначається на підставі договору між юридичною особою з оператором поштового зв’язку:

 • доставка через абонентські поштові скриньки, що встановлюються на перших поверхах приміщень чи інших доступних для цього місцях або у канцелярії, експедиції тощо, що розміщені на перших поверхах приміщень;
 • видача в приміщеннях поштового відділення представникам юридичних осіб, уповноваженим на одержання пошти.

Через абонентські поштові скриньки згідно з укладеним договором датою вручення вважається дата їх вкладення до скриньки (згідно з п. 94 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).

 • Прості поштові відправлення (поштове відправлення, яке приймається для пересилання без видачі розрахункового документа та доставляється/вручається без розписки).
 • Повідомлення про надходження поштових відправлень, які видаються у поштових відділеннях, поштових переказів.
 • Повторні повідомлення про надходження рекомендованих поштових відправлень.
 • Періодичні друковані видання.

За письмовою згодою адресата рекомендовані поштові відправлення, рекомендовані повідомлення про вручення поштових відправлень, поштових переказів можуть доставлятися з використанням абонентської поштової скриньки (згідно з п. 93 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).

Щоб отримати реєстроване поштове відправлення або поштовий переказ, потрібно пред’явити документ, що посвідчує особу:

 • паспорт громадянина України;
 • паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
 • військовий квиток для військовослужбовця строкової служби;
 • посвідчення народного депутата України;
 • інший документ, що замінює паспорт;
 • паспорт іноземного громадянина з візою або посвідки на постійне чи тимчасове проживання на території України іноземного громадянина, виданої органами внутрішніх справ (згідно з п. 89 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.09 № 270).

Рекомендовані листи

З 01.06.2020 р. буде здійснюватися доставка листів від Департаменту патрульної поліції зі штрафами: рекомендовані листи з «Рекомендованим повідомленням про вручення». Трек-номер починається на 06. Відправник: Департамент патрульної поліції.

 • Вручаються під розпис отримувачу.
 • Вручаються повнолітньому члену сім’ї за умови пред’явлення документа, що посвідчує родинні зв’язки, або за довіреністю.
 • Письмова відмова одержувача від отримання відправлення.
 • Отримувач не проживає за адресою, неправильно вказана / відсутня адреса, адресат відсутній за вказаною адресою.
 • Закінчення терміну зберігання.

Е-сервіс «Дія»

Електронний документ (електронний паспорт громадянина України, електронний паспорт громадянина України для виїзду за кордон) — це графічне зображення документа, яке формується у мобільному застосунку «Дія».

Доставка та вручення поштових відправлень

За електронними документами, що сформовані у мобільному застосунку «Дія», одержувачам дозволяється видавати будь-які внутрішні реєстровані поштові відправлення без післяплати або з післяплатою.

 • Електронний паспорт громадянина України.
 • Електронний паспорт громадянина України для виїзду за кордон.