Правила надання послуг поштового зв’язку

Кабінет міністів України

постанова

від 5 березня 2009 р. N 270

Київ

Про затвердження Правил надання послуг поштового зв’язку

Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

№ 929 від 12.10.2010

№ 849 від 10.08.2011

№ 1125 від 02.11.2011

№ 182 від 07.03.2012

№ 613 від 11.07.2012

№ 233 від 08.04.2013

№ 576 від 30.10.2014

№ 51 від 03.02.2016

№ 437 від 13.07.2016

№ 687 від 29.08.2018

№ 1107 від 18.12.2018

№ 1149 від 27.12.2019

Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Затвердити Правила надання послуг поштового зв’язку, що додаються
 2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається
 3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування

Правила

надання послуг поштового зв’язку
Загальна частина

1. Ці Правила визначають порядок надання послуг поштового зв’язку, права та обов’язки операторів поштового зв’язку і користувачів послуг поштового зв’язку та регулюють відносини між ними.

2. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

 • адресат — фізична або юридична особа, якій адресується поштове відправлення, поштовий переказ, прізвище, ім’я та по батькові або найменування якої зазначені на поштовому відправленні, бланку поштового переказу в спеціально призначеному для цього місці
 • адресний бік поштового відправлення — бік, передбачений для зазначення найменування та поштової адреси відправника та адресата
 • блок поштовий — спеціальна форма видання поштових марок
 • відправлення електронної пошти — повідомлення, що подається для пересилання на паперовому або електронному носії інформації, передається з використанням інформаційно-комунікаційних технологій і доставляється/вручається одержувачу відтвореним на паперовому або електронному носії інформації. Відправлення електронної пошти, відтворене на паперовому носії інформації, доставляється/вручається одержувачу упакованим як письмова кореспонденція
 • відправлення «EMS» — міжнародне реєстроване поштове відправлення з вкладенням документів та/або товарів, що приймається, перевозиться і доставляється найшвидшим способом
 • відправник — фізична або юридична особа, прізвище, ім’я та по батькові або найменування якої зазначені на поштовому відправленні, бланку поштового переказу в спеціально призначеному для цього місці, яка безпосередньо або через уповноважену особу подає оператору поштового зв’язку для пересилання поштове відправлення, поштовий переказ
 • вручення поштового відправлення, поштового переказу — виробнича операція, яка полягає у видачі поштового відправлення, виплаті коштів за поштовим переказом одержувачу
 • згруповані поштові відправлення, поштові перекази — внутрішні реєстровані поштові відправлення, поштові перекази, кількість яких становить п’ять і більше, що одночасно подаються для пересилання одним відправником
 • маркований конверт, маркована картка — поштовий конверт, бланк поштової картки, виготовлені за встановленим стандартом з надрукованою на них поштовою маркою
 • міжнародне поштове відправлення з оголошеною цінністю — міжнародне реєстроване поштове відправлення з вкладенням паперів, документів або інших предметів, оцінка вартості яких визначається відправником
 • міжнародний купон для відповіді — спеціальний знак Міжнародного бюро Всесвітнього поштового союзу, виготовлений на папері з водяними знаками, що використовується як засіб оплати послуг поштового зв’язку
 • міжнародні згруповані поштові відправлення з позначкою «Консигнація» — кілька поштових відправлень, що одночасно подаються одним відправником для пересилання за межі України або надходять на її територію від одного відправника з іншої країни
 • мішок «M» — міжнародне реєстроване поштове відправлення (спеціальний мішок) з вкладенням друкованих видань (книг, газет, журналів тощо), що подається для пересилання одним відправником і адресується одному адресатові
 • номінал поштової марки — вартість послуги поштового зв’язку, що зазначається на поштовій марці арабськими цифрами або латинськими літерами
 • обробка поштових відправлень, поштових переказів — виробничо-технологічні операції, що забезпечують пересилання поштових відправлень, поштових переказів
 • одержувач — адресат або особа, уповноважена ним на одержання поштового відправлення, коштів за поштовим переказом
 • повідомлення про вручення поштового відправлення, поштового переказу — повідомлення, яким оператор поштового зв’язку доводить до відома відправника чи уповноваженої ним особи інформацію про дату вручення реєстрованого поштового відправлення, виплати коштів за поштовим переказом та прізвище одержувача
 • поштова адреса — адреса відправника та адресата, яка зазначена на поштовому відправленні, бланку поштового переказу у спеціально призначеному для цього місці. Зазначення на поштовій картці, листі, бандеролі, відправленні для сліпих, дрібному пакеті, мішку «М», посилці, прямому контейнері, відправленні «EMS» поштової адреси і найменування відправника та адресата є ознакою поштового відправлення
 • поштове відправлення з оголошеною цінністю — реєстровані лист, бандероль, посилка, прямий контейнер, які приймаються для пересилання з оцінкою вартості вкладення, визначеною відправником
 • поштове відправлення з післяплатою — поштове відправлення з оголошеною цінністю, під час подання якого відправник доручає оператору поштового зв’язку стягнути визначену ним суму вартості відправлення з одержувача і переслати її за зворотною адресою поштовим переказом
 • поштовий конверт — упаковка, виготовлена за встановленим стандартом і призначена для пересилання письмових повідомлень та іншого вкладення відповідно до цих Правил
 • приймання поштового відправлення, поштового переказу — виробнича операція, яка полягає в оформленні поштового відправлення, поштового переказу, що подаються для пересилання
 • просте поштове відправлення — поштове відправлення, яке приймається для пересилання без видачі розрахункового документа та доставляється/вручається без розписки
 • прямий поштовий контейнер під пломбою (печаткою) відправника (прямий контейнер) — внутрішнє реєстроване поштове відправлення з вкладенням товарів та інших матеріальних цінностей у спрощеній упаковці, пересилання якого здійснюється без розкриття
 • реєстроване поштове відправлення — поштове відправлення, яке приймається для пересилання з видачею розрахункового документа, пересилається з приписуванням до супровідних документів та вручається одержувачу під розписку
 • рекомендоване поштове відправлення — реєстрований лист (рекомендований лист), поштова картка, бандероль, відправлення для сліпих, дрібний пакет, мішок «M», які приймаються для пересилання без оцінки відправником вартості його вкладення
 • { Абзац двадцять сьомий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1149 від 27.12.2019 }

 • розрахунковий документ — документ встановленої відповідно до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» форми та змісту (касовий чек, розрахункова квитанція тощо), що підтверджує надання послуг поштового зв’язку
 • спеціальна шафа / скринька — шафа / скринька із засобами для запобігання несанкціонованому доступу, яка встановлюється у визначених оператором поштового зв’язку місцях для одержання адресатами поштових відправлень у зручний для нього час
 • { Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1107 від 18.12.2018 }

 • штампувальний поштовий пристрій — пристрій, призначений для оформлення поштових відправлень, поштових переказів, супровідної та іншої поштової документації
 • штриховий кодовий ідентифікатор — штрихова позначка, побудована за певними правилами і призначена для автоматичної ідентифікації реєстрованих поштових відправлень

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України «Про поштовий зв’язок» та інших актах законодавства.

3. Біля входу до об’єкта поштового зв’язку повинна розміщуватися вивіска із зазначенням його найменування і режиму роботи. У разі коли об’єкт поштового зв’язку працює за змінним графіком (з обідньою перервою або вихідним днем), повинна також розміщуватися інформація про місцезнаходження найближчого об’єкта поштового зв’язку, що надає послуги поштового зв’язку за іншим режимом роботи. Режим роботи об’єкта поштового зв’язку встановлюється оператором поштового зв’язку.

В операційному залі об’єкта поштового зв’язку повинна розміщуватися інформація із зазначенням переліку видів послуг поштового зв’язку, що надаються оператором поштового зв’язку, порядку адресування поштових відправлень, поштових переказів, розмірів та граничної маси поштових відправлень, тарифів на послуги поштового зв’язку, предметів, заборонених для пересилання у поштових відправленнях, нормативних строків пересилання поштових відправлень, поштових переказів, строків їх зберігання в об’єктах поштового зв’язку, відомостей про відповідальність оператора поштового зв’язку перед користувачами за невиконання чи неналежне виконання послуг поштового зв’язку та користувачів за порушення цих Правил, переліку адрес і номерів телефонів організації вищого рівня та відповідних органів, уповноважених забезпечувати захист прав споживачів, номера, дати видачі і строку дії ліцензії, якщо послуга ліцензується, а також книга пропозицій, заяв і скарг, яка повинна видаватися на першу вимогу користувача.

В операційному залі об’єкта поштового зв’язку національного оператора поштового зв’язку також повинна розміщуватися інформація із зазначенням поштового індексу.

Правила надання послуг поштового зв’язку, інформація з документа щодо приймання міжнародних поштових відправлень (Керівництво з приймання міжнародних поштових відправлень) видаються користувачеві послуг поштового зв’язку на його прохання для ознайомлення.

{ Абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1107 від 18.12.2018 }

Об’єкти поштового зв’язку національного оператора поштового зв’язку також видають користувачеві послуг поштового зв’язку на його прохання інформацію про поштові індекси України.

4. Для одержання адресатами простих поштових відправлень, періодичних друкованих видань, повідомлень про надходження поштових відправлень, поштових переказів в операційних залах об’єктів поштового зв’язку можуть встановлюватись абонементні скриньки.

Абонементна скринька надається у користування фізичній або юридичній особі згідно із встановленими тарифами за письмовою заявою, що подається на ім’я керівника об’єкта поштового зв’язку.

У заяві зазначається:

 • для фізичної особи — прізвище, ім’я та по батькові, дані документа, що посвідчує особу (назва, серія, номер, дата видачі, найменування органу, який видав), адреса місця проживання (реєстрації), а також строк надання абонементної скриньки у користування
 • для юридичної особи — дані про державну реєстрацію (повна та скорочена назва, серія, номер, дата реєстрації, найменування органу, який видав, місцезнаходження), номер телефону (телефаксу), банківські реквізити, а також строк надання абонементної скриньки у користування

{ Абзац п’ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 849 від 10.08.2011, № 233 від 08.04.2013 }

Не допускається надання однієї абонементної скриньки у користування кільком особам.

Фізичній або юридичній особі може бути надано у користування кілька абонементних скриньок.

За додаткову плату на підставі договору можливе надання у використання іменної абонементної скриньки (без зазначення її номера).

Про видачу ключа від абонементної скриньки працівник об’єкта поштового зв’язку робить на заяві відмітку, яка посвідчується підписом абонента. Після закінчення визначеного строку користування абонементною скринькою або у разі відмови абонента від подальшого користування нею ключ підлягає поверненню абонентом об’єктові поштового зв’язку.

Установлення в абонементній скриньці нового замка або заміна ключа, а також ремонт замка або самої скриньки у разі їх пошкодження з вини абонента провадяться за його рахунок об’єктом поштового зв’язку або самим абонентом на його вибір.

Після закінчення визначеного строку користування абонементною скринькою або у разі відмови абонента від подальшого користування абонементна скринька може надаватися в користування іншому абонентові не раніше ніж через місяць. Поштові відправлення, поштові перекази, що йому надходять, повертаються за зворотною адресою, а у разі відсутності зворотної адреси зберігаються об’єктом поштового зв’язку протягом установленого законодавством строку.

5. Національний оператор поштового зв’язку має виключне право на розміщення та використання поштових скриньок на всій території України відповідно до нормативів, що встановлюються Мінінфраструктури.

Поштові скриньки розміщуються національним оператором поштового зв’язку у зручних місцях: біля входу до об’єктів поштового зв’язку, на стоянках пересувних відділень поштового зв’язку, а також за погодженням з місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування — на залізничних станціях, в аеропортах, морських і річкових портах, на пристанях, автовокзалах, автостанціях, на житлових масивах та в інших доступних для користувачів послуг поштового зв’язку місцях.

На поштовій скриньці повинен розміщуватися символ (товарний знак) національного оператора поштового зв’язку, номер скриньки та час початку останнього виймання простих поштових карток і листів, а в сільській місцевості — також поштовий індекс та дні, коли проводиться виймання.

6. Оператор поштового зв’язку для оформлення приймання, перевезення, доставки та вручення поштових відправлень, поштових переказів та здійснення інших пов’язаних з цим виробничих операцій повинен мати штампувальні поштові пристрої, інші засоби поштового зв’язку, перелік і порядок застосування яких установлюється Мінінфраструктури.

Передача в користування іншим операторам поштового зв’язку, фізичним і юридичним особам штампувальних поштових пристроїв забороняється.

Оператори поштового зв’язку під час надання послуг поштового зв’язку застосовують штампувальні поштові пристрої, відбитки яких відмінні від відповідних пристроїв національного оператора поштового зв’язку.

7. Зразки бланків, що використовуються під час надання користувачам послуг поштового зв’язку:

 • з пересилання міжнародних поштових відправлень — визначаються актами Всесвітнього поштового союзу;
 • з пересилання внутрішніх поштових відправлень— затверджуються оператором поштового зв’язку.

Оператори поштового зв’язку самостійно визначають перелік послуг поштового зв’язку, що надаються ними з урахуванням попиту користувачів, державних замовлень, та забезпечують виконання відповідних нормативів, які затверджуються Мінінфраструктури.

{ Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 1107 від 18.12.2018 }

8. Оператори поштового зв’язку надають послуги з пересилання внутрішніх та міжнародних поштових відправлень, поштових переказів.

До внутрішніх поштових відправлень належать:

 • поштові картки — прості, рекомендовані
 • листи — прості, рекомендовані, з оголошеною цінністю
 • бандеролі — прості, рекомендовані, з оголошеною цінністю
 • відправлення для сліпих — прості, рекомендовані
 • посилки — без оголошеної цінності, з оголошеною цінністю
 • прямі контейнери — без оголошеної цінності, з оголошеною цінністю

До міжнародних поштових відправлень належать:

 • поштові картки — прості, рекомендовані
 • листи — прості, рекомендовані
 • поштові відправлення з оголошеною цінністю
 • бандеролі — прості, рекомендовані
 • відправлення для сліпих — прості, рекомендовані
 • дрібні пакети — рекомендовані
 • мішки «M» — рекомендовані
 • посилки — без оголошеної цінності, з оголошеною цінністю
 • відправлення «EMS»
 • згруповані поштові відправлення з позначкою «Консигнація»

9. Національний оператор поштового зв’язку забезпечує надання універсальних послуг поштового зв’язку на всій території України.

До універсальних послуг поштового зв’язку належать послуги з пересилання:

 • поштових карток, листів, бандеролей, відправлень для сліпих — простих та рекомендованих
 • посилок без оголошеної цінності масою до 10 кілограмів

10. Оператори поштового зв’язку зобов’язані забезпечувати:

 • надання послуг поштового зв’язку встановленого рівня якості відповідно до нормативно-правових актів, що регламентують діяльність операторів поштового зв’язку, умов договору
 • пересилання поштових відправлень, що належать до універсальних послуг поштового зв’язку, у нормативні строки, встановлені Мінінфраструктури
 • пересилання поштових відправлень, що не належать до універсальних послуг поштового зв’язку, поштових переказів у нормативні строки, встановлені ними самостійно згідно із законодавством
 • схоронність поштових відправлень та коштів
 • таємницю інформації у сфері надання послуг поштового зв’язку
 • доступ користувачів до інформації, передбаченої Законом України «Про поштовий зв’язок»

11. Поштові відправлення залежно від технології приймання, обробки, перевезення, доставки / вручення поділяються на такі категорії: прості, рекомендовані, без оголошеної цінності, з оголошеною цінністю.

Письмова кореспонденція залежно від швидкості обробки і перевезення поділяється на пріоритетну та непріоритетну.

{ Абзац другий пункту 11 в редакції Постанови КМ № 1107 від 18.12.2018 }

Пріоритетною письмовою кореспонденцією є письмова кореспонденція, що обробляється у першочерговому порядку.

{ Абзац третій пункту 11 в редакції Постанови КМ № 1107 від 18.12.2018 }

Поштові перекази залежно від способу пересилання поділяються на прості (пересилаються мережею поштового зв’язку) та електронні (пересилаються телекомунікаційними мережами).

Для окремих відправників і адресатів установлено такі розряди поштових відправлень:

 • урядові — до яких належать поштові відправлення Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та інших центральних органів виконавчої влади
 • виборчі — до яких належать поштові відправлення Центральної виборчої комісії, виборчих комісій з виборів Президента України, народних депутатів України, комісій з всеукраїнського референдуму, що приймаються для пересилання в період проведення відповідних виборів
 • військові — до яких належать поштові відправлення військовослужбовців строкової служби

12. Поштові відправлення, поштові перекази поділяються на внутрішні (пересилаються в межах України) та міжнародні (пересилаються за межі України, надходять до України, переміщуються через територію України транзитом).

13. { Пункт 13 виключено на підставі Постанови КМ № 1107 від 18.12.2018 }

14. Внутрішні поштові відправлення повинні мати такі розміри і граничну масу:

Вид поштового відправлення Гранична маса, кілограмів Розмір в упаковці, міліметрів
Поштові картки максимальний: 120 × 235
мінімальний: 90 × 140
Листи 2 максимальний: 600 в одному вимірі (причому сума довжини, ширини і товщини не може перевищувати 900), а згорнутих трубкою (рулони): 700 — завдовжки і 150 — у діаметрі
мінімальний: 100 — в одному вимірі та не менш як 50 — в іншому вимірі (будь-якої мінімальної товщини), а згорнутих трубкою: 100 — завдовжки і 50 — у діаметрі
Бандеролі з вкладенням однієї книжки 2
3
Відправлення для сліпих 7
Посилки 30 максимальний: 600 × 700 × 700
мінімальний: 90 × 140 × 50
Прямі контейнери нетто 500

Примітки:

1. Допускається перевищення одного з розмірів листа, бандеролі та відправлення для сліпих до 1040 міліметрів, якщо вкладення не можна перегинати (карти, схеми тощо).

2. Допускається перевищення граничної маси посилки до 500 грамів.

Посилки:

- маса яких перевищує 10,5 кілограма, вважаються великоваговими;

- розмір яких перевищує 600 × 700 × 700 міліметрів, вважаються громіздкими;

- найбільший бік яких не перевищує 300 міліметрів, сума трьох вимірів — 500 міліметрів, а маса — 3 кілограми, вважаються дрібними.

Приймання і видача великовагових (масою понад 10,5 кілограма) та громіздких посилок здійснюється у приміщеннях об’єктів поштового зв’язку, визначених оператором поштового зв’язку.

{ Пункт 14 в редакції Постанови КМ № 1107 від 18.12.2018 }

15. Міжнародні поштові відправлення повинні мати такі розміри і граничну масу:  

Вид поштового відправлення Гранична маса, кілограмів Розмір в упаковці, міліметрів
Поштові картки максимальний: 120 × 235
мінімальний: 90 × 140
Листи 2 максимальний: 600 в одному вимірі (причому сума довжини, ширини і товщини не може перевищувати 900), а згорнутих трубкою (рулони) 700 — завдовжки і 150 — у діаметрі
мінімальний: 100 — в одному вимірі та не менш як 50 — в іншому вимірі (будь-якої мінімальної товщини), а згорнутих трубкою: 100 — завдовжки і 50 — у діаметрі
Відправлення з оголошеною цінністю 2
Бандеролі 5
Відправлення для сліпих 7
Дрібні пакети 2
Мішки «М» 30
Посилки 30 будь-який вимір не повинен перевищувати 1050
сума довжини і найбільшого периметра (довжина кола) у будь-якому напрямку (крім довжини) не повинна перевищувати 2000 мінімальний: 90 × 140 × 50
Відправлення EMS 30 будь-який вимір не повинен перевищувати 1500
сума довжини і найбільшого периметра (довжини кола) у будь-якому напрямку (крім довжини) не повинна перевищувати 3000
Згруповані поштові відправлення з позначкою «Консигнація» 30 (посилка) будь-який вимір кожного з них не повинен перевищувати 1050
сума довжини і найбільшого периметра (довжини кола) у будь-якому напрямку (крім довжини) не повинна перевищувати 2000
2 (дрібний пакет)
2 (лист)

Примітки:

1. Допускається перевищення одного з розмірів листа, відправлення з оголошеною цінністю, відправлення для сліпих, дрібного пакета до 1040 міліметрів, якщо вкладення не можна перегинати (карти, схеми тощо).

2. Посилки з крихким вкладенням, громіздкі, а також посилки масою понад 20 кілограмів приймаються до країн, визначених у Керівництві з приймання міжнародних поштових відправлень.

Для громіздких посилок: будь-який вимір посилки не повинен перевищувати 2000 міліметрів, а сума довжини і найбільшого периметра (довжини кола) у будь-якому напрямку (крім довжини) не повинна перевищувати 3000 міліметрів.

{ Пункт 15 в редакції Постанови КМ № 1107 від 18.12.2018 }

16. Поштові відправлення пересилаються наземним, водним або повітряним видом транспорту чи комбіновано.

17. Внутрішні реєстровані поштові відправлення (крім прямих контейнерів), поштові перекази можуть прийматися для пересилання з рекомендованим повідомленням про їх вручення в письмовому вигляді, через смс-повідомлення або повідомлення, що підтримуються засобами Інтернету, на вибір користувача.

{ Абзац перший пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1107 від 18.12.2018 }

Рекомендовані поштові картки, листи та бандеролі з позначкою «Вручити особисто», рекомендовані листи з позначкою «Судова повістка» приймаються для пересилання лише з рекомендованим повідомленням про їх вручення.

18. Матеріали звітності, документи і декларації платників податків пересилаються в межах України в листах, бандеролях, посилках з оголошеною цінністю з додержанням цих Правил та з урахуванням особливостей, визначених у Порядку оформлення поштових відправлень з вкладенням матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 1997 р. № 799 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 31, с. 41).

19. Внутрішні поштові відправлення з оголошеною цінністю можуть прийматися для пересилання з описом вкладення та/або з післяплатою.

20. Послуги з пересилання відправлень електронної пошти надаються операторами поштового зв’язку за наявності відповідних технічних засобів.

21. Адресат реєстрованого поштового відправлення, поштового переказу інформується про надходження адресованого йому поштового відправлення, поштового переказу через смс-повідомлення, повідомлення, що підтримується засобами Інтернету, або повідомлення у паперовому вигляді за встановленим оператором поштового зв’язку зразком.

{ Пункт 21 в редакції Постанови КМ № 1107 від 18.12.2018 }

22. Функції із зважування згрупованих поштових відправлень, їх тарифікації (у тому числі наклеювання поштових марок на них), тарифікації згрупованих поштових переказів, проставлення особливих відміток на згруповані поштові відправлення, поштові перекази покладаються на відправників. Такі послуги також можуть надаватися оператором поштового зв’язку за додаткову плату.

23. Міжнародні поштові відправлення приймаються для пересилання до країн, з якими встановлено поштовий обмін.

Реєстровані міжнародні поштові відправлення приймаються для пересилання лише до країн, перелік яких та умови приймання поштових відправлень визначені у Керівництві з приймання міжнародних поштових відправлень, що формується операторами поштового зв’язку на підставі відомостей Міжнародного бюро Всесвітнього поштового союзу.

24. Оператор поштового зв’язку, на якого покладаються функції з пересилання відправлень «EMS», визначається Мінінфраструктури.

25. Міжнародні реєстровані поштові відправлення можуть прийматися для пересилання лише з простим повідомленням про їх вручення.

26. Міжнародні поштові відправлення можуть прийматися для пересилання з позначкою «З посильним», доставка яких адресатам здійснюється кур’єром відразу після їх прибуття до об’єкта поштового зв’язку, якому доставляється таке поштове відправлення.

Міжнародні рекомендовані поштові відправлення з позначкою «Вручити особисто» приймаються для пересилання лише з повідомленням про вручення.

Міжнародні рекомендовані поштові відправлення з позначкою «З посильним» та «Вручити особисто» приймаються для пересилання лише до країн, які визначені у Керівництві з приймання міжнародних поштових відправлень.

Послуга з пересилання міжнародних згрупованих поштових відправлень з позначкою «Консигнація» надається на підставі угоди, укладеної між оператором поштового зв’язку України та операторами поштового зв’язку інших держав.

27. Міжнародні поштові відправлення з післяплатою приймаються для пересилання лише до країн, з якими оператором поштового зв’язку укладено відповідні угоди.

Такі поштові відправлення можуть прийматися для пересилання без оцінювання вартості вкладення відправником.

28. Поштові відправлення, які подаються для пересилання в межах території України дипломатичними представництвами, консульськими установами зарубіжних країн, міжнародними, міждержавними організаціями або надходять на їх адреси, пересилаються як внутрішні поштові відправлення.

29. Поштові відправлення, поштові перекази до моменту вручення їх одержувачам є власністю відправників.

30. У внутрішніх поштових відправленнях пересилаються предмети, не заборонені для пересилання.

31. Не можуть пересилатися у поштових відправленнях предмети, які становлять загрозу життю, здоров’ю людей, призводять до знищення чи псування (пошкодження) інших поштових відправлень та поштового обладнання.

32. У внутрішніх поштових відправленнях забороняється пересилати:

 • вогнепальну зброю усіх видів і боєприпаси до неї (крім несправних частин рушниць, які відправляються магазинами мисливських і рибальських знарядь, правлінням Товариства мисливців і рибалок на адресу заводів-виробників або майстерень з ремонту рушниць, а також цими заводами або майстернями на адресу відповідних магазинів і правління Товариства мисливців і рибалок), холодну зброю та інші предмети, спеціально призначені для нападу та оборони (кастети, стилети, балончики з рідиною паралітичної дії тощо), вибухові, легкозаймисті або інші небезпечні речовини, якщо інше не передбачено законодавством;
 • наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори, включені до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю відповідно до законодавства;
 • { Абзац третій пункту 32 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 929 від 12.10.2010, № 1125 від 02.11.2011, № 687 від 29.08.2018 }

 • токсичні та радіоактивні речовини, ртуть, кислоти, отруйні, їдкі речовини;
 • тварин та отруйні рослини;
 • національну валюту (крім нумізматичних монет та їх колекцій), іноземну валюту;
 • харчові продукти, строк зберігання яких не перевищує 10 діб;
 • спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

{ Пункт 32 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 51 від 03.02.2016 }

33. Також може бути обмежено або заборонено пересилання посилок з овочами, фруктами, насінням, рослинами, готовими харчовими продуктами тваринного походження у місцевостях, де оголошено особливий карантинний режим.

34. У разі виявлення у внутрішніх поштових відправленнях предметів і речовин, які заборонені для пересилання, оператор поштового зв’язку повертає їх відправнику або вживає заходів до їх вилучення в установленому порядку.

Зазначені поштові відправлення тимчасово зберігаються об’єктом поштового зв’язку за місцем їх виявлення з додержанням вимог ведення обліку, схоронності та обмеження доступу до них сторонніх осіб.

Про факт виявлення у внутрішніх поштових відправленнях предметів і речовин, зазначених в абзацах другому – четвертому пункту 32 цих Правил, та їх затримання оператор поштового зв’язку невідкладно повідомляє органам Національної поліції.

{ Абзац третій пункту 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 437 від 13.07.2016 }

Уповноважені представники зазначених органів у присутності відповідальних працівників об’єкта поштового зв’язку в установленому законом порядку проводять вилучення заборонених для пересилання предметів і речовин, про що складається відповідний акт.

Виявлена у внутрішніх поштових відправленнях національна валюта повертається відправнику або пересилається адресатові поштовим переказом. Плата за пересилання поштового переказу стягується оператором поштового зв’язку за встановленими тарифами за рахунок виявлених коштів. Іноземна валюта, вилучена з поштових відправлень, пересилається адресатові чи відправнику в листі з оголошеною цінністю з описом вкладення в установленому порядку із стягненням під час його вручення одержувачу плати за пересилання такого поштового відправлення відповідно до встановлених тарифів.

Виявлені у поштових відправленнях тварини та отруйні рослини передаються відповідно ветеринарним органам чи органам фітосанітарного контролю, про що складається акт.

Виявлені у поштових відправленнях харчові продукти, строк зберігання яких не перевищує 10 діб, а також предмети, які за своїми властивостями чи упакуванням можуть спричинити небезпеку для життя та здоров’я працівників поштового зв’язку або третіх осіб, забруднювати чи псувати (пошкоджувати) інші поштові відправлення та поштове обладнання, вилучаються оператором поштового зв’язку та знищуються, якщо цю небезпеку неможливо усунути іншим шляхом. У зв’язку з цим у порядку, встановленому Мінінфраструктури, складається акт про вилучення і знищення таких предметів та речовин, про що повідомляється відправнику та адресату, за винятком випадків, коли за фактом виявлення зазначених предметів та речовин органами Національної поліції чи служби безпеки приймається рішення про проведення оперативно-розшукових дій.

{ Абзац сьомий пункту 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 437 від 13.07.2016 }

35. У міжнародних поштових відправленнях пересилаються предмети, не заборонені до ввозу на територію України та вивозу з території України відповідно до законодавства.

36. Міжнародні поштові відправлення підлягають митному контролю та митному оформленню із сплатою податків і зборів (обов’язкових платежів) в установленому законодавством порядку.

У випадках, передбачених законодавством, фізичні та юридичні особи мають право на пересилання через митний кордон України предметів у межах встановлених норм без сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).

{ Абзац другий пункту 36 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1107 від 18.12.2018 }

37. У міжнародних поштових відправленнях забороняється пересилати:

 • вогнепальну зброю усіх видів і боєприпаси до неї, холодну зброю та інші предмети, спеціально призначені для нападу та оборони (кастети, стилети, балончики з рідиною паралітичної дії тощо), вибухові, легкозаймисті або інші небезпечні речовини, якщо інше не передбачено законодавством;
 • наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори, включені до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю відповідно до законодавства, та радіоактивні речовини;

 • { Абзац третій пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 929 від 12.10.2010, № 1125 від 02.11.2011, № 687 від 29.08.2018 }

 • дозволи на право носіння зброї, трудові книжки, військові квитки, документи, що посвідчують особу (крім паспортів громадянина України для виїзду за кордон);

 • { Абзац четвертий пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 182 від 07.03.2012 }

 • інші предмети, ввезення яких заборонено до країн відповідно до законодавства та актів Всесвітнього поштового союзу;
 • живих тварин тощо;
 • спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.
 • { Пункт 37 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 51 від 03.02.2016 }

38. У міжнародних посилках, бандеролях, мішках «M» забороняється пересилати письмові повідомлення, що мають характер ділового і особистого листування, а також будь-яку кореспонденцію, яка не належить відправникам або адресатам, за винятком рахунків та описів вкладення.

39. Міжнародні поштові відправлення, що переміщуються через митний кордон України, пред’являються операторами поштового зв’язку митним органам для здійснення митного контролю та митного оформлення.

У разі виявлення у міжнародних поштових відправленнях предметів і речовин, які заборонено для пересилання, їх вилучення здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

40. Упаковка поштового відправлення обирається відправником залежно від форми та характеру вкладення, виду поштового відправлення з урахуванням часу на пересилання, інших умов пересилання, а також унеможливлення заподіяння шкоди життю та здоров’ю працівників поштового зв’язку або третіх осіб, забруднення чи псування (пошкодження) інших поштових відправлень та поштового обладнання.

Упаковка повинна забезпечувати схоронність вкладення, а також можливість обробки поштового відправлення з використанням технічних засобів.

Порядок упакування поштових відправлень залежно від вкладення установлюється операторами поштового зв’язку.

41. { Пункт 41 виключено на підставі Постанови КМ № 1107 від 18.12.2018 }

Адресування поштових відправлень, поштових переказів

42. На поштовому відправленні, поштовому переказі зазначається:

 1. найменування адресата: для фізичних осіб — прізвище, ім’я та по батькові (у називному відмінку), для юридичних осіб — повне найменування підприємства, установи, організації, а також якщо відомо посада, ім’я та прізвище адресата. На простих та рекомендованих поштових картках, листах і бандеролях (крім тих, що адресуються до запитання) може бути зазначено лише прізвище та ініціали або ім’я та прізвище адресата. На поштових відправленнях, адресованих до населених пунктів, які не мають вулиць і нумерації будинків, прізвище, ім’я та по батькові адресата зазначаються повністю;
 2. { Абзац перший підпункту 1 пункту 42 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1149 від 27.12.2019 }

 3. за наявності номер мобільного телефону адресата (для реєстрованих поштових відправлень);
 4. { Підпункт 1 пункту 42 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1107 від 18.12.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1149 від 27.12.2019 }

 5. поштова адреса в такій послідовності:
  • найменування вулиці (проспекту, бульвару, провулку), номер будинку, квартири;
  • найменування населеного пункту, району, області;
  • поштовий індекс;
  • країна призначення.

43. У разі коли поштове відправлення, поштовий переказ адресуються до запитання або на абонементну скриньку, після найменування адресата зазначається:

 • до запитання (абонементна скринька)
 • найменування населеного пункту, району, області
 • найменування об’єкта поштового зв’язку місця призначення
 • поштовий індекс
 • країна призначення

На внутрішній простій поштовій картці і листі, що адресуються до запитання, замість прізвища, імені та по батькові адресата можуть зазначатися дані його паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.

44. Найменування адресата та його поштова адреса зазначаються внизу праворуч з лицьового боку поштового відправлення без пробілів між рядками і літерами у словах.

Найменування відправника та його поштова адреса зазначаються вгорі ліворуч з лицьового боку поштового відправлення або у верхній частині зворотного боку поштового конверта.

На поштовому відправленні, для якого використовується ярлик, на бланку супровідної адреси, бланку поштового переказу найменування та поштова адреса відправника та адресата зазначаються у спеціально призначеному для цього місці.

45. Поштова адреса повинна бути точною та повною, без скорочених найменувань чи будь-яких знаків, що її не стосуються.

46. Найменування відправника та адресата, їх поштові адреси на поштовому відправленні, бланку супровідної адреси, бланку поштового переказу пишуться розбірливо чорнилом чи кульковою ручкою (крім червоного, жовтого та зеленого кольорів) або друкуються.

На поштове відправлення можна наклеювати ярлик з адресою (адресний ярлик), написаною від руки або надрукованою. Для такого ярлика використовується папір світлих тонів.

47. На міжнародному поштовому відправленні найменування адресата та його поштова адреса зазначаються латинськими літерами і арабськими цифрами. У разі коли поштова адреса написана мовою країни призначення, під нею повторюється найменування населеного пункту і країни призначення українською мовою (великими літерами).

Найменування відправника та його поштова адреса зазначаються українською мовою або латинськими літерами і арабськими цифрами. У разі зазначення поштової адреси українською мовою найменування населеного пункту і країни повторюється латинськими літерами.

48. Реєстровані поштові відправлення, поштові перекази без зазначення відправника та його поштової адреси, а також внутрішні поштові відправлення із зазначенням адреси відправника за межами України для пересилання не приймаються.

{ Пункт 48 в редакції Постанови КМ № 1107 від 18.12.2018 }

49. На бланках поштових переказів, адресованих юридичним особам та відправниками яких є юридичні особи, крім зазначення найменування адресатів та їх поштових адрес, зазначаються також номери їх поточних рахунків в установах банків, найменування банків та необхідні банківські реквізити.

На бланках поштових переказів, які пересилаються на адреси установ банків для подальшого зарахування коштів на особисті рахунки фізичних осіб, зазначається номер особистого рахунка фізичної особи в установі банку та необхідні банківські реквізити.

50. На бланках міжнародних поштових переказів найменування відправника та адресата і їх поштові адреси зазначаються мовою, визначеною міжнародними угодами про їх пересилання, або латинськими літерами і арабськими цифрами.

51. Сума коштів, які пересилаються поштовим переказом, повинна бути написана розбірливо, без виправлень, підчищень або повторних обведень літер та цифр.

52. Цінність поштових відправлень оголошується лише в гривнях цілим числом. Сума оголошеної цінності та післяплати зазначається цифрами та словами.

53. Відправник посилки на бланку супровідної адреси повинен зробити розпорядження про подальші дії у разі неодержання посилки одержувачем. Для міжнародних посилок це розпорядження зазначається також на спеціальному ярлику, який наклеюється на лицьовому боці посилки.

Приймання поштових відправлень, поштових переказів

54. У поштові скриньки опускаються для відправляння за призначенням прості поштові картки розміром 105 × 148 міліметрів та листи у поштових конвертах розміром до 162 × 229 міліметрів.

Прості листи, які за розмірами неможливо опустити в поштову скриньку, а також реєстровані поштові відправлення, поштові перекази подаються для пересилання в об’єкті поштового зв’язку.

55. Прості листи масою до 20 грамів і поштові картки з нанесеним на них відбитком спеціального штампа, відправниками яких є військовослужбовці строкової служби, подаються для пересилання уповноваженими представниками військових частин за реєстрами безпосередньо до об’єкта поштового зв’язку відповідно до цих Правил. Зразок відбитка спеціального штампа для поштових відправлень військовослужбовців строкової служби затверджується Мінінфраструктури разом з Міноборони.

Поштові відправлення осіб, які відбувають покарання у виправно-трудових установах, подаються для пересилання до об’єкта поштового зв’язку, що їх обслуговує, особами, уповноваженими цими установами.

56. Поштові відправлення, які на адресному боці містять написи, наклейки або знаки, не передбачені для їх оформлення, а також з пошкодженими, забрудненими упаковками чи без належного упакування пересиланню не підлягають і повертаються відправникам.

Вийняті з поштових скриньок такі поштові відправлення, а також неоплачені або оплачені не в повному обсязі поштові відправлення повертаються за зворотною адресою з першого етапу обробки. До них прикріплюється довідка із зазначенням причини повернення, яка засвідчується підписом працівника поштового зв’язку та відбитком календарного штемпеля. У разі відсутності зворотної адреси такі поштові відправлення зберігаються об’єктом поштового зв’язку протягом установленого законодавством строку.

Також не підлягають пересиланню поштові відправлення, поштові перекази, порядок адресування яких не відповідає вимогам, визначеним цими Правилами.

57. Сума оголошеної цінності внутрішнього поштового відправлення не повинна перевищувати фактичної вартості вкладення та можливих витрат на відновлення документів, що пересилалися, у разі їх втрати.

58. Сума оголошеної цінності міжнародного поштового відправлення не повинна перевищувати фактичної вартості вкладення та суми, визначеної у Керівництві з приймання міжнародних поштових відправлень.

Сума оголошеної цінності документів, що пересилаються у поштовому відправленні, не повинна перевищувати можливих витрат на відновлення цих документів у разі їх втрати.

Загальна вартість вкладення дрібного пакета не повинна перевищувати суми, яка встановлюється актами Всесвітнього поштового союзу для відшкодування збитків у разі втрати дрібного пакета.

59. Внутрішні поштові відправлення з оголошеною цінністю з описом вкладення подаються для пересилання відкритими для перевірки їх вкладення.

60. Внутрішні поштові відправлення з позначкою «Звіт» (листи та бандеролі з оголошеною цінністю, посилки), а також поштові відправлення з вкладенням дорогоцінних металів, ювелірних виробів і нумізматичних монет та їх колекцій подаються для пересилання лише з описом вкладення.

61. У разі приймання внутрішніх поштових відправлень з оголошеною цінністю з описом вкладення бланк опису заповнюється відправником у двох примірниках. Працівник поштового зв’язку повинен перевірити відповідність вкладення опису, розписатися на обох його примірниках і проставити відбиток календарного штемпеля. Один примірник опису вкладається до поштового відправлення, другий видається відправникові. На примірнику опису, що видається відправникові, працівник поштового зв’язку повинен зазначити номер поштового відправлення. За бажанням відправника на примірнику опису, що вкладається до поштового відправлення, вартість предметів може не зазначатися.

62. У разі подання для пересилання реєстрованого поштового відправлення, поштового переказу з повідомленням про його вручення відправник заповнює бланк повідомлення на свою поштову адресу або адресу особи, якій за його дорученням належить надіслати повідомлення після вручення поштового відправлення, поштового переказу.

Відправник, який бажає одержати повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату грошей за поштовим переказом через смс-повідомлення, повинен зазначити на лицьовому боці поштового відправлення (супровідному бланку) номер мобільного телефону, на який необхідно надіслати таке повідомлення.

{ Пункт 62 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1107 від 18.12.2018 }

63. На кожне поштове відправлення, що подається для пересилання з позначкою «Післяплата», відправник заповнює бланк поштового переказу. При цьому найменування адресата поштового переказу з післяплатою та його поштової адреси повинно відповідати найменуванню відправника поштового відправлення з позначкою «Післяплата» та його поштової адреси. Сума післяплати, визначена відправником, не повинна перевищувати суми оголошеної цінності поштового відправлення.

64. Внутрішні листи, бандеролі з оголошеною цінністю та посилки юридичних осіб можуть подаватися для пересилання у відкритому та закритому вигляді.

Подані для пересилання закритими поштові відправлення повинні бути скріплені власною печаткою юридичних осіб (за наявності) або опломбовані в установленому порядку чи обклеєні спеціальною клейовою стрічкою з логотипом (товарним знаком) відправника. Подані для пересилання закритими внутрішні поштові відправлення незалежно від їх кількості, способу упакування, наявності печатки чи пломби, клейової стрічки з логотипом (товарним знаком) відправника можуть вибірково перевірятися працівником поштового зв’язку. У разі виявлення у поштових відправленнях вкладень, заборонених для пересилання, усі поштові відправлення повертаються відправникові, якщо інше не передбачено законодавством.

{ Абзац другий пункту 64 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 576 від 30.10.2014 }

Поштові відправлення юридичних осіб, що подаються для пересилання відкритими, опечатуються чи обклеюються клейовою стрічкою з логотипом (товарним знаком) оператора поштового зв’язку за додаткову плату згідно з встановленими тарифами.

65. Поштовий переказ у межах України пересилається лише в національній валюті після внесення відправником суми, призначеної для переказу, та плати за його пересилання в готівковій формі чи шляхом безготівкового розрахунку.

Поштові перекази юридичних осіб приймаються для пересилання після надходження коштів, призначених для переказу, та плати за їх пересилання на поточний рахунок переказних операцій об’єкта поштового зв’язку.

Міжнародний переказ грошей (поштовий переказ) здійснюється в іноземній валюті або в національній валюті в установленому законодавством порядку.

Сума плати за пересилання міжнародного поштового переказу подається відправником лише в національній валюті.

У разі подання для пересилання поштового переказу, сума якого підлягає фінансовому моніторингу, оператором поштового зв’язку проводиться ідентифікація особи відповідно до законодавства.

66. У разі відправлення згрупованих поштових відправлень, поштових переказів відправник складає їх список в електронному вигляді за формою, визначеною оператором поштового зв’язку. Кількість поштових відправлень, поштових переказів одного виду та категорії (згрупованих за способом пересилання), що включаються до одного списку, та кількість таких списків визначаються оператором поштового зв’язку.

{ Пункт 66 в редакції Постанови КМ № 1107 від 18.12.2018 }

67. Список засвідчується підписом відправника. Якщо відправником є юридична особа, список згрупованих внутрішніх рекомендованих поштових карток, листів, бандеролей засвідчується підписом відповідального працівника цієї особи, список згрупованих внутрішніх листів та бандеролей з оголошеною цінністю, посилок, прямих контейнерів, поштових переказів - підписами керівника та головного бухгалтера. Підписи скріплюються відповідними печатками (за наявності).

{ Пункт 67 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 576 від 30.10.2014 }

68. Про прийняття для пересилання згрупованих поштових відправлень, поштових переказів видається один розрахунковий документ на один список. Один примірник списку видається відправникові.

69. Фізичні особи подають для пересилання міжнародні посилки, міжнародні відправлення з оголошеною цінністю, відправлення «EMS», дрібні пакети відкритими.

70. Для пересилання дрібних пакетів, мішків «M», міжнародних посилок, міжнародних відправлень з оголошеною цінністю, відправлень «EMS» відправник у встановленому порядку заповнює митні декларації у кількості, що визначена країною призначення у Керівництві з приймання міжнародних поштових відправлень.

У разі подання для пересилання фізичною особою в міжнародних поштових відправленнях товарів, сукупна вартість яких перевищує суму, визначену законодавством, приймання здійснюється у порядку та на умовах, встановлених законодавством для юридичних осіб.

71. { Пункт 71 виключено на підставі Постанови КМ № 1107 від 18.12.2018 }

72. Юридичні особи подають для пересилання міжнародні посилки, міжнародні поштові відправлення з оголошеною цінністю, відправлення "EMS" з товарним вкладенням, дрібні пакети закритими. На міжнародні поштові відправлення, для декларування вкладення яких відповідно до законодавства використовувалася митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа, посадовими особами митних органів можуть накладатися засоби ідентифікації.

{ Пункт 72 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1107 від 18.12.2018 }

73. Під час приймання для пересилання письмової кореспонденції на адресному боці кожного поштового відправлення проставляється відбиток календарного штемпеля.

Дата відбитку календарного штемпеля маркувальної машини повинна відповідати даті подання письмової кореспонденції для пересилання. Якщо на письмовій кореспонденції, поданій для пересилання, відсутній відбиток календарного штемпеля або зазначена дата не відповідає даті подання її для пересилання, поштові відправлення повертаються відправникові для відповідного оформлення.

У разі виявлення у поштових скриньках поштових відправлень, оплату яких здійснено із застосуванням відбитків маркувальної машини, відбитків про оплату письмової кореспонденції, нанесених друкарським чи іншим способом, або інших відміток про оплату, вони за призначенням не пересилаються, а першочергово повертаються за зворотною адресою. У разі відсутності зворотної адреси такі поштові відправлення зберігаються об’єктом поштового зв’язку протягом установленого законодавством строку.

Проставлення календарного штемпеля не є обов’язковим для письмової кореспонденції, що оплачується з використанням відбитків маркувальних машин, відбитків про оплату, нанесених друкарським чи іншим способом, пересилається за договірними тарифами, якщо на відбитках та поштових відправленнях зазначено найменування оператора поштового зв’язку, дату та об’єкт поштового зв’язку місця приймання.

74. { Пункт 74 виключено на підставі Постанови КМ № 1107 від 18.12.2018 }

Оплата послуг поштового зв’язку

75. Послуги поштового зв’язку оплачуються під час їх замовлення, якщо інше не передбачено відповідним договором, у національній валюті за діючими тарифами.

{ Пункт 75 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1107 від 18.12.2018 }

76. Тарифи на універсальні послуги поштового зв’язку відповідно до законодавства регулюються НКРЗІ.

{ Пункт 76 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 613 від 11.07.2012 }

77. Тарифи на послуги поштового зв’язку, що не належать до універсальних послуг поштового зв’язку, встановлюються операторами поштового зв’язку згідно із законодавством.

{ Пункт 77 в редакції Постанови КМ № 1107 від 18.12.2018 }

78. Порядок оплати послуг поштового зв’язку визначається операторами поштового зв’язку згідно із законодавством.

79. У межах України безоплатно пересилаються:

 • прості листи масою до 20 грамів і поштові картки, відправниками та адресатами яких є військовослужбовці строкової служби
 • посилки з одягом військовослужбовців строкової служби, що відправляються в установленому порядку військовими частинами
 • відправлення для сліпих (крім тих, що перевозяться авіатранспортом)

Оплата послуг з пересилання у межах України простих листів масою до 20 грамів та поштових карток, відправниками та адресатами яких є військовослужбовці строкової служби, а також посилок з одягом військовослужбовців строкової служби, здійснюється за рахунок і в межах бюджетних асигнувань, передбачених на утримання відповідних бюджетних установ.

80. Підтвердженням оплати послуг поштового зв’язку з пересилання письмової кореспонденції є:

{ Абзац перший пункту 80 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1107 від 18.12.2018 }

 • поштові марки, наклеєні на письмову кореспонденцію або нанесені типографським способом на поштові конверти, поштові картки;
 • відбитки державного знака, нанесені маркувальними машинами;
 • відбитки про оплату письмової кореспонденції, нанесені друкарським чи іншим способом.

81. На внутрішніх згрупованих рекомендованих поштових відправленнях також можуть наноситися відмітки, які свідчать про те, що оплату проведено в повному обсязі («Плату стягнено»). Такі відмітки наносяться на зазначені поштові відправлення поряд із штриховим кодовим ідентифікатором за умови нанесення дати приймання.

На міжнародних поштових відправленнях можуть наноситися відмітки, які свідчать про те, що оплату проведено в повному обсязі («Taxe percue»).

82. Для оплати міжнародних поштових відправлень можуть використовуватися міжнародні купони для відповіді, що видаються Міжнародним бюро Всесвітнього поштового союзу.

Міжнародні купони для відповіді під час подання для пересилання поштового відправлення обмінюються на поштові марки України у такому співвідношенні: один купон відповідає вартості пересилання одного простого пріоритетного міжнародного листа масою до 20 грамів або одного простого міжнародного авіалиста масою до 20 грамів.

83. Поштові марки та міжнародні купони для відповіді використовуються як засіб оплати лише у разі надання послуг з пересилання письмової кореспонденції національним оператором поштового зв’язку.

84. Поштові марки наклеюються на адресному боці простої або рекомендованої поштової картки, листа, бандеролі вгорі праворуч, окремо одна від одної.

85. Поштові марки, вилучені з обігу, забруднені, пошкоджені, погашені будь-яким способом, вирізані з маркованих конвертів і поштових карток, а також випущені поштовими адміністраціями зарубіжних країн, для оплати внутрішніх і міжнародних поштових відправлень не використовуються.

86. Продані поштові марки, блоки поштові, марковані конверти і картки поверненню та обміну не підлягають.

87. Маркувальні машини можуть використовуватися фізичними та юридичними особами за дозволом національного оператора поштового зв’язку після укладення відповідних договорів та внесення авансових платежів.

Поштові відправлення з відбитками кліше державного знака маркувальної машини подаються для пересилання лише до об’єкта поштового зв’язку, визначеного у відповідних договорах, після надходження на його поточний рахунок коштів для надання такої послуги.

88. Порядок введення та виведення з обігу поштових марок, використання як засобу оплати відбитків кліше державного знака маркувальних машин, відбитків про оплату письмової кореспонденції, нанесених друкарським чи іншим способом, визначається відповідно до цих Правил Мінінфраструктури.

Доставка та вручення поштових відправлень, поштових переказів

89. Реєстровані поштові відправлення вручаються, кошти за поштовими переказами виплачуються одержувачам за умови пред’явлення ними паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, військового квитка для військовослужбовця строкової служби, посвідчення народного депутата України, документа, що замінює паспорт, паспорта іноземного громадянина з візою або посвідки на постійне чи тимчасове проживання на території України іноземного громадянина, інших документів, що посвідчують особу згідно із законодавством.

{ Пункт 89 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 437 від 13.07.2016, № 1107 від 18.12.2018 }

90. Адресат може уповноважити іншу особу на одержання адресованого йому поштового відправлення, коштів за поштовим переказом за довіреністю, що оформляється в установленому законодавством порядку.

Довіреність на одержання поштового відправлення, коштів за поштовим переказом може бути посвідчена нотаріально, посадовою особою організації, в якій довіритель працює, навчається, перебуває на стаціонарному лікуванні, або за місцем його проживання. Після пред’явлення оригіналу довіреності її копія залишається в об’єкті поштового зв’язку.

{ Абзац другий пункту 90 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1107 від 18.12.2018 }

91. Інформація про надходження реєстрованого поштового відправлення, поштового переказу, рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, поштового переказу надсилається адресату у вигляді смс-повідомлення за номером мобільного телефону, зазначеним на поштовому відправленні, поштовому переказі, а у разі відсутності номера мобільного телефону — шляхом вкладення до абонентської поштової скриньки бланку повідомлення встановленого зразка.

За бажанням адресата реєстроване поштове відправлення, поштовий переказ можуть бути доставлені йому за поштовою адресою, зазначеною відправником, кур’єром за додаткову плату.

Поштові перекази, адресовані юридичним особам та фізичним особам на особисті рахунки, перераховуються на відповідні рахунки в установах банків.

{ Пункт 91 в редакції Постанови КМ № 1107 від 18.12.2018 }

92. Підлягають доставці додому:

 • прості поштові відправлення;
 • рекомендовані поштові картки, листи, відправлення для сліпих, дрібні пакети, рекомендовані повідомлення про вручення поштових відправлень, поштових переказів;
 • відправлення «EMS», крім тих, на вкладення яких нараховані митні платежі.
 • { Пункт 92 в редакції Постанови КМ № 1107 від 18.12.2018 }

93. З використанням абонентської поштової скриньки доставляються:

 • прості поштові відправлення;
 • повідомлення про надходження поштових відправлень, які підлягають видачі в об’єкті поштового зв’язку, поштових переказів;
 • повторні повідомлення про надходження рекомендованих поштових відправлень;
 • періодичні друковані видання.

За письмовою згодою адресата рекомендовані поштові відправлення, рекомендовані повідомлення про вручення поштових відправлень, поштових переказів можуть доставлятися з використанням абонентської поштової скриньки.

З використанням спеціальної шафи / скриньки на підставі договору, укладеного з адресатом, можуть доставлятися посилки або інші поштові відправлення.

{ Пункт 93 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1107 від 18.12.2018 }

94. Порядок доставки поштових відправлень, поштових переказів, повідомлень про вручення поштових відправлень, поштових переказів, періодичних друкованих видань юридичним особам узгоджується оператором поштового зв’язку разом з юридичною особою. Для отримання поштових відправлень юридична особа повинна забезпечити створення умов доставки та вручення поштових відправлень відповідно до вимог Закону України «Про поштовий зв’язок», цих Правил.

{ Абзац перший пункту 94 в редакції Постанови КМ № 1107 від 18.12.2018 }

Прості та рекомендовані поштові відправлення, повідомлення про надходження поштових відправлень, поштових переказів, повідомлення про вручення поштових відправлень, поштових переказів, періодичні друковані видання, адресовані юридичним особам, можуть доставлятися з використанням абонентських поштових скриньок, що встановлюються на перших поверхах приміщень чи інших доступних для цього місцях або у канцелярії, експедиції тощо, розміщені на перших поверхах приміщень, чи видаватися в приміщеннях об’єкта поштового зв’язку представникам юридичних осіб, уповноваженим на одержання пошти.

У разі вручення рекомендованих поштових відправлень, рекомендованих повідомлень про вручення поштових відправлень, поштових переказів, повідомлень про надходження поштових відправлень з використанням абонентської поштової скриньки згідно з укладеним договором датою вручення вважається дата їх вкладення до скриньки.

Відправлення «EMS», адресовані юридичним особам, можуть видаватися їх представникам, уповноваженим на одержання пошти, у приміщенні адресата.

95. У разі відсутності або несправності абонентської поштової скриньки, невиконання вимог щодо її встановлення, відсутності договору юридичної особи з оператором поштового зв’язку про доставку пошти оператор поштового зв’язку зобов’язаний письмово повідомити користувача послуг поштового зв’язку про свою відмову від доставки адресованих йому поштових відправлень, періодичних друкованих видань.

96. Реєстровані поштові відправлення (крім рекомендованих), адресовані юридичним особам, видаються їх представникам, уповноваженим на одержання пошти, в об’єкті поштового зв’язку на підставі довіреності, оформленої в установленому порядку. Копія довіреності, засвідчена в установленому порядку, зберігається в об’єкті поштового зв’язку.

97. Поштові відправлення, зазначені в абзаці другому пункту 79 цих Правил, адресовані військовослужбовцям строкової служби, видаються за реєстрами у приміщеннях об’єкта поштового зв’язку за довіреністю представникам, уповноваженим на одержання пошти, чи адресатам.

98. Прості поштові відправлення, повідомлення про надходження поштових відправлень, поштових переказів, періодичні друковані видання, адресовані фізичним особам за місцем роботи, перебування (гуртожитки, інтернати, дитячі будинки, готелі, оздоровчі та лікувальні заклади), доставляються адресатам з використанням абонентських поштових скриньок або вручаються адресатам чи представникам зазначених юридичних осіб (закладів), уповноваженим на одержання пошти в об’єкті поштового зв’язку.

{ Абзац перший пункту 98 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1107 від 18.12.2018 }

Зазначені поштові відправлення, адресовані працівникам риболовецьких господарств, геологорозвідувальних партій (експедицій), сільськогосподарських організацій, залізничних роз’їздів, лісництв, особам, які відбувають покарання у виправно-трудових установах, вручаються представникам цих підприємств, установ, організацій, уповноваженим на одержання пошти, у визначеному об’єкті поштового зв’язку.

Поштові відправлення для адресатів, місце перебування яких розташоване поза межами населеного пункту, вручаються таким адресатам у найближчому до них об’єкті поштового зв’язку.

{ Пункт 98 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1107 від 18.12.2018 }

99. Рекомендовані поштові відправлення (крім рекомендованих листів з позначкою «Судова повістка»), рекомендовані повідомлення про вручення поштових відправлень, поштових переказів, адресовані фізичним особам, під час доставки за зазначеною адресою або під час видачі у приміщенні об’єкта поштового зв’язку вручаються адресату, а у разі його відсутності — будь-кому з повнолітніх членів сім’ї, який проживає разом з ним.

{ Абзац перший пункту 99 в редакції Постанови КМ № 1107 від 18.12.2018; зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1149 від 27.12.2019 }

У разі відсутності адресата або повнолітніх членів його сім’ї до абонентської поштової скриньки адресата вкладається повідомлення про надходження зазначеного реєстрованого поштового відправлення, поштового переказу, рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, поштового переказу.

99.1. Рекомендовані листи з позначкою «Судова повістка», адресовані фізичним особам, під час доставки за зазначеною адресою вручаються особисто адресату, а у разі його відсутності — будь-кому з повнолітніх членів його сім’ї, який проживає разом з ним. У разі відсутності адресата (будь-кого із повнолітніх членів його сім’ї) за вказаною на рекомендованому листі адресою працівник поштового зв’язку інформує адресата за наявним номером телефону та/або вкладає до абонентської поштової скриньки повідомлення про надходження рекомендованого листа з позначкою «Судова повістка». Якщо протягом трьох робочих днів після інформування адресат не з’явився за одержанням рекомендованого листа з позначкою «Судова повістка», працівник поштового зв’язку робить позначку «адресат відсутній за вказаною адресою», яка засвідчується підписом з проставленням відбитку календарного штемпеля і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає його до суду.

{ Правила доповнено пунктом 99.1 згідно з Постановою КМ № 1149 від 27.12.2019 }

99.2. Рекомендовані поштові відправлення з позначкою «Судова повістка», адресовані юридичним особам, під час доставки за зазначеною адресою вручаються представнику юридичної особи, уповноваженому на одержання пошти, під розпис. У разі відсутності адресата за вказаною на рекомендованому листі адресою працівник поштового зв’язку робить позначку «адресат відсутній за вказаною адресою», яка засвідчується підписом з проставленням відбитку календарного штемпеля і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає його до суду.

{ Правила доповнено пунктом 99.2 згідно з Постановою КМ № 1149 від 27.12.2019 }

100. Поштові відправлення з позначкою «Вручити особисто», адресовані фізичним особам, підлягають врученню особисто адресатам або особам, уповноваженим ними на це в установленому порядку. Вручення зазначених поштових відправлень, а також рекомендованих листів з позначкою «Судова повістка», адресованих посадовим і службовим особам органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, або за місцем роботи фізичних осіб, здійснюється у порядку, визначеному у цих органах, підприємствах, установах, організаціях з урахуванням Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 р. № 1153 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 43, с. 50).

101. У разі коли адресата неможливо повідомити про надходження реєстрованого поштового відправлення, поштового переказу за номером телефону, зазначеним відправником у поштовій адресі, до його абонентської поштової скриньки вкладається повідомлення про надходження такого поштового відправлення, поштового переказу.

102. В об’єкті поштового зв’язку вручаються:

 • прості поштові відправлення, які неможливо вкласти до поштової скриньки;
 • рекомендовані поштові відправлення, рекомендовані повідомлення про вручення поштових відправлень, поштових переказів, не вручені адресатам під час доставки додому;
 • { Абзац четвертий пункту 102 виключено на підставі Постанови КМ № 1107 від 18.12.2018 }

 • мішки «M»;
 • поштові відправлення з оголошеною цінністю;
 • посилки;
 • прямі контейнери;
 • поштові відправлення, щодо яких складено відповідний акт (за винятком відправлень «EMS»);
 • поштові перекази;
 • міжнародні поштові відправлення, на які нараховані митні платежі.
 • { Пункт 102 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1107 від 18.12.2018 }

103. У разі виявлення пошкодження упаковок простих і рекомендованих поштових відправлень працівниками поштового зв’язку вживаються необхідні заходи для їх усунення, при цьому на поштовому відправленні робиться позначка «Надійшло у пошкодженому вигляді», яка засвідчується підписом працівника поштового зв’язку, і проставляється відбиток календарного штемпеля.

У разі виявлення розходжень фактичної маси посилки, листа чи бандеролі з оголошеною цінністю, міжнародного відправлення з оголошеною цінністю, дрібного пакета з масою, зазначеною у супровідних документах, на поштовому відправленні або бланку супровідної адреси до нього, чи пошкодження оболонки, печатки, обв’язки, що не забезпечує схоронність вкладення, працівник поштового зв’язку складає відповідний акт, який підписується ним та керівником об’єкта поштового зв’язку.

104. Поштові перекази, посилки, листи чи бандеролі з оголошеною цінністю, а також прямі контейнери, згруповані поштові відправлення з позначкою «Консигнація», відправлення «EMS», міжнародні поштові відправлення з оголошеною цінністю, дрібні пакети, мішки «M» видаються адресату за умови пред’явлення ним документа, що посвідчує особу, або уповноваженій ним особі за умови пред’явлення нею документа, що посвідчує особу, та відповідної довіреності, засвідченої в установленому законодавством порядку.

105. Одержання реєстрованого поштового відправлення, грошових коштів за поштовим переказом здійснюється за умови пред’явлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, визначених законодавством. У разі отримання рекомендованого поштового відправлення одержувач власноруч зазначає прізвище та ставить свій підпис в книзі (на окремому аркуші) встановленого зразка. У разі отримання інших реєстрованих поштових відправлень, поштових переказів одержувач заповнює відповідний бланк повідомлення: зазначає найменування, серію та номер пред’явленого документа, дату одержання та ставить свій підпис.

Оператор поштового зв’язку також може визначати інший порядок вручення реєстрованих поштових відправлень.

Поштові відправлення, в тому числі прості, адресовані «До запитання», видаються тільки адресату на підставі пред’явлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус.

{ Пункт 105 в редакції Постанови КМ № 1107 від 18.12.2018 }

106. Під час вручення фізичній особі реєстрованого поштового відправлення, виплати коштів за поштовим переказом з повідомленням про вручення працівник поштового зв’язку на підставі пред’явленого одержувачем документа, що посвідчує особу, зазначає на бланку повідомлення про вручення його прізвище.

На бланку повідомлення про вручення поштового відправлення з позначкою «Вручити особисто», внутрішнього рекомендованого листа з позначкою «Судова повістка» одержувач розписується та зазначає прізвище та ініціали або ім’я та прізвище.

{ Абзац другий пункту 106 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1149 від 27.12.2019 }

Відповідні дані на бланку повідомлення про вручення також зазначаються про особу, уповноважену на одержання внутрішнього рекомендованого листа з позначкою «Судова повістка», адресованого юридичній особі або фізичній особі за місцем роботи.

Бланк повідомлення про вручення рекомендованого листа з позначкою «Судова повістка» не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертається до суду.

{ Абзац четвертий пункту 106 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1149 від 27.12.2019 }

107. Під час видачі поштових відправлень з оголошеною цінністю, дрібних пакетів, посилок, мішків «М» працівник поштового зв’язку перевіряє їх масу. За бажанням одержувача такі відправлення можуть розкриватися в його присутності в об’єкті поштового зв’язку.

{ Пункт 107 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1107 від 18.12.2018 }

108. Поштові відправлення з позначкою «З описом» та поштові відправлення, щодо яких складено відповідний акт, розкриваються працівником поштового зв’язку у присутності одержувача на його вимогу.

У разі коли під час розкриття таких поштових відправлень нестачу, пошкодження, зіпсуття чи заміну вкладення не буде виявлено, видача їх проводиться в установленому порядку. У разі виявлення нестачі, заміни, повного або часткового пошкодження чи зіпсуття вкладення працівник поштового зв’язку складає акт у трьох примірниках, який підписується ним, керівником об’єкта поштового зв’язку і одержувачем. Один примірник акта видається одержувачу.

У разі коли одержувач не вимагає розкриття поштового відправлення, що надійшло з позначкою «З описом», перевірці підлягає лише його маса, про що працівник поштового зв’язку робить позначку на зворотному боці повідомлення про надходження, яка засвідчується підписом одержувача.

109. Поштове відправлення з позначкою «Післяплата» видається одержувачу після внесення визначеної відправником суми післяплати та здійснення оплати за її пересилання поштовим переказом.

Одержувач має право одержати інформацію про найменування та поштову адресу відправника до внесення ним встановленої плати.

Вручене одержувачу відповідно до цих Правил поштове відправлення з позначкою «Післяплата» поверненню не підлягає, а внесена ним сума післяплати і оплата за її пересилання поштовим переказом не повертаються.

Поштове відправлення з позначкою «Післяплата. З описом», а також поштове відправлення з позначкою «Післяплата», щодо яких складено відповідний акт, можуть розкриватися працівником поштового зв’язку в присутності одержувача без попереднього внесення ним суми післяплати та оплати за її пересилання поштовим переказом.

Про відмову одержувача від одержання поштового відправлення, в якому під час розкриття виявлено нестачу, заміну, зіпсуття чи пошкодження вкладення, працівник поштового зв’язку складає акт у трьох примірниках, який підписується ним, керівником об’єкта поштового зв’язку і одержувачем. Один примірник такого акта видається одержувачу, а поштове відправлення з одним примірником акта підлягає поверненню відправнику.

110. У разі коли адресат протягом трьох робочих днів після інформування його за телефоном (через Інтернет) або вкладення до абонентської поштової скриньки повідомлення про надходження реєстрованого поштового відправлення, поштового переказу (за винятком рекомендованих листів з позначкою «Судова повістка») не з’явився за одержанням такого відправлення, поштового переказу, він інформується повторно шляхом вкладення до абонентської поштової скриньки повідомлення з відміткою «Повторне» або інформується за телефоном шляхом надіслання смс-повідомлення (через Інтернет).

{ Абзац перший пункту 110 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1149 від 27.12.2019 }

Повторні повідомлення про надходження реєстрованих поштових відправлень, поштових переказів, адресованих до запитання та на абонементну скриньку, вкладаються відповідно до картотеки «До запитання» та до абонементної скриньки адресата.

Реєстроване поштове відправлення безоплатно зберігається в приміщенні об’єкта поштового зв’язку протягом п’яти робочих днів об’єкта поштового зв’язку після надходження відправлення. За кожен наступний день зберігання реєстрованого поштового відправлення з одержувача стягується плата за зберігання такого відправлення відповідно до тарифів, установлених оператором поштового зв’язку.

При цьому день надходження реєстрованого поштового відправлення до об’єкта поштового зв’язку та день вручення не враховуються.

{ Пункт 110 в редакції Постанови КМ № 1107 від 18.12.2018 }

111. Поштові відправлення, поштові перекази, адресовані неповнолітнім або громадянам, визнаним в установленому порядку недієздатними, видаються їх законним представникам за умови пред’явлення ними документів, що посвідчують особу, а також документів, що посвідчують родинні зв’язки з адресатом (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб тощо), чи рішення органу опіки і піклування про призначення їх опікунами чи піклувальниками.

Реєстровані поштові відправлення, поштові перекази, адресовані неповнолітнім, які перебувають в інтернатах, дитячих будинках, оздоровчих та лікувальних закладах, вручаються представникам таких закладів, уповноваженим на одержання пошти, у порядку, встановленому для юридичних осіб.

112. Адресат, який внаслідок фізичних вад не може розписатися про одержання реєстрованого поштового відправлення, коштів за поштовим переказом, має право з відома працівника поштового зв’язку скористатися допомогою іншої особи. У цьому разі на відповідному бланку зазначаються дані пред’явлених документів (назва, серія, номер, дата видачі і найменування органу, який видав), що посвідчують особу адресата та особу, яка розписалася за одержання поштового відправлення, коштів за поштовим переказом.

113. Міжнародні поштові відправлення, на вкладення яких нараховані податки і збори (обов’язкові платежі), вручаються одержувачу лише після сплати ним таких платежів і плати за їх пересилання (у разі пересилання таких платежів поштовим переказом).

Одержувач може звернутися до митного органу із заявою про коригування сум нарахованих податків і зборів (обов’язкових платежів) відповідно до законодавства. У такому разі міжнародне поштове відправлення зберігається об’єктом поштового зв’язку протягом строку, що не перевищує двох місяців з дня його надходження.

114. Одержувач може відмовитися від одержання поштового відправлення, коштів за поштовим переказом, про що на поштовому відправленні, бланку поштового переказу або повідомленні про надходження поштового відправлення, поштового переказу робиться відповідна позначка, яка засвідчується його підписом. Підпис представника юридичної особи, уповноваженого на одержання пошти, скріплюється печаткою (за наявності) цієї юридичної особи.

{ Абзац перший пункту 114 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 576 від 30.10.2014 }

Такі поштові відправлення, поштові перекази не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертаються за зворотною адресою.

{ Абзац другий пункту 114 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1149 від 27.12.2019 }

У разі коли одержувач відмовляється засвідчити своїм підписом факт відмови від одержання поштового відправлення, коштів за поштовим переказом, такі поштове відправлення, поштовий переказ зберігаються в приміщенні об’єкта поштового зв’язку протягом установленого пунктом 116 цих Правил строку (крім рекомендованих листів з позначкою «Судова повістка»), після закінчення якого — повертаються поштовим оператором за зворотною адресою.

{ Пункт 114 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1107 від 18.12.2018 }

У разі коли адресат відмовляється засвідчити своїм підписом факт відмови від одержання рекомендованого листа з позначкою «Судова повістка», працівник поштового зв’язку робить позначку «Адресат відмовився» і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає його до суду.

{ Пункт 114 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1149 від 27.12.2019 }

У разі відмови адресата (представника юридичної особи, уповноваженого на одержання пошти) одержати рекомендований лист з позначкою «Судова повістка» працівник поштового зв’язку робить позначку «Адресат відмовився» із проставленням відбитку календарного штемпеля і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає його до суду.

{ Пункт 114 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1149 від 27.12.2019 }

115. Адресовані фізичним особам внутрішні поштові перекази виплачуються в готівковій формі в національній валюті, а міжнародні — відповідно до укладених угод.

Строк зберігання поштових відправлень, поштових переказів

116. У разі неможливості вручення одержувачам поштові відправлення, внутрішні поштові перекази зберігаються об’єктом поштового зв’язку місця призначення протягом одного місяця з дня їх надходження, відправлення «EMS» — 14 календарних днів, міжнародні поштові перекази — відповідно до укладених угод.

За письмовою заявою відправника/адресата строк зберігання поштових відправлень, внутрішніх поштових переказів може бути продовжений за додаткову плату до двох місяців з дня надходження до об’єкта поштового зв’язку місця призначення.

У разі невручення рекомендованого листа з позначкою «Судова повістка» рекомендований лист разом з бланком повідомлення про вручення повертається за зворотною адресою у порядку, визначеному у пунктах 99, 99.1, 99.2, 106 та 114 цих Правил, із зазначенням причини невручення.

{ Абзац третій пункту 116 в редакції Постанови КМ № 1149 від 27.12.2019 }

117. Після закінчення встановленого строку зберігання поштові відправлення, поштові перекази повертаються відправнику.

{ Абзац перший пункту 117 в редакції Постанови КМ № 1107 від 18.12.2018 }

Повернення відправлень, від яких відмовився адресат або вручення яких неможливе, повинне здійснюватися негайно.

{ Абзац другий пункту 117 в редакції Постанови КМ № 1107 від 18.12.2018 }

Невручені міжнародні поштові відправлення надсилаються до місця міжнародного поштового обміну, з якого вони були одержані.

118. Поштові відправлення (крім відправлень «EMS»), поштові перекази за заявою відправника/адресата можуть бути доставлені на іншу адресу за окрему плату згідно із встановленими тарифами.

У разі досилання міжнародних поштових відправлень, поштових переказів за межі України застосовуються тарифи, встановлені для міжнародних поштових відправлень, поштових переказів.

119. У разі повернення внутрішніх реєстрованих поштових відправлень, крім рекомендованих, з відправника або одержувача стягується плата згідно із встановленими тарифами. За повернення з-за кордону або досилання посилки відповідно з відправника стягується додаткова плата за її пересилання згідно з положеннями актів Всесвітнього поштового союзу.

Невручені одержувачам або відправникам поштові відправлення, поштові перекази зберігаються об’єктом поштового зв’язку протягом строку, визначеного цими Правилами. Після закінчення встановленого строку зберігання поштові відправлення вважаються такими, що не вручені, поштові перекази — не виплачені. Невручені поштові відправлення зберігаються об’єктом поштового зв’язку до закінчення шестимісячного строку з дня прийняття їх для пересилання, невиплачені поштові перекази — протягом трьох років з дня прийняття їх для пересилання.

Протягом зазначеного строку відправник/адресат може звернутися до оператора поштового зв’язку щодо одержання такого поштового відправлення, коштів за таким поштовим переказом.

Також об’єктами поштового зв’язку протягом шести місяців зберігаються вийняті з поштових скриньок прості поштові картки та листи без адреси або з неповною чи скороченою адресою, посилки з пошкодженими адресами та поштові відправлення, пошкоджені під час обробки чи транспортування, які неможливо відправити за призначенням або повернути відправнику.

120. Після закінчення шестимісячного строку з дня прийняття для пересилання невручені поштові відправлення підлягають розкриттю у порядку, визначеному відповідно до законодавства.

Права, обов’язки та відповідальність користувачів послуг поштового зв’язку, відповідальність операторів поштового зв’язку

121. До вручення одержувачу поштового відправлення, виплати коштів за поштовим переказом відправник має право за місцем приймання цього поштового відправлення, поштового переказу для пересилання за додаткову плату подати заяву про:

 • повернення поштового відправлення (міжнародного — згідно з актами Всесвітнього поштового союзу), поштового переказу (міжнародного — згідно з міжнародними угодами про обмін);
 • вручення поштового відправлення (міжнародного — згідно з актами Всесвітнього поштового союзу), виплату коштів за поштовим переказом (міжнародним — згідно з міжнародними угодами про обмін) іншій особі та за іншою адресою або цьому ж адресатові за іншою адресою;
 • вручення поштового відправлення з позначкою «Післяплата» без внесення одержувачем суми післяплати або поштового відправлення, що було прийняте для пересилання без зазначення суми післяплати, з внесенням ним суми післяплати під час одержання;
 • зменшення визначеної ним суми післяплати або збільшення її, але не більше ніж сума оголошеної цінності поштового відправлення;
 • продовження строку зберігання поштового відправлення, поштового переказу об’єктом поштового зв’язку місця призначення до двох місяців з дня його надходження;
 • { Абзац сьомий пункту 121 виключено на підставі Постанови КМ № 1107 від 18.12.2018 }

 • одержання інформації про вручення реєстрованого поштового відправлення, виплату коштів за поштовим переказом.

У випадку, передбаченому в абзаці восьмому цього пункту, в разі, коли поштове відправлення, поштовий переказ були подані для пересилання з повідомленням про вручення, плата за надання довідки про його пересилання із заявника не стягується.

{ Абзац дев’ятий пункту 121 в редакції Постанови КМ № 1107 від 18.12.2018 }

Внутрішні поштові перекази, відправниками яких є юридичні особи, повертаються шляхом перерахування коштів на їх поточні рахунки в установах банків, а внесена ними плата за пересилання цих переказів не повертається.

Відправник також має право:

 • забрати реєстроване поштове відправлення, кошти за поштовим переказом, якщо це поштове відправлення, поштовий переказ ще не відправлено за призначенням. У цьому разі відправникові повертається внесена ним плата за пересилання, крім вартості поштових марок;
 • відмовитися від одержання поверненого на його ім’я поштового відправлення, вкладення якого частково або повністю пошкоджене, з відшкодуванням його повної вартості;
 • подати заяву про розшук відправленого ним реєстрованого поштового відправлення, поштового переказу.

{ Пункт 121 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1107 від 18.12.2018 }

122. У заяві про випадки, передбачені пунктом 121 цих Правил, зазначається: вид, категорія та номер поштового відправлення або категорія та номер поштового переказу, місце та дата прийняття, прізвище, ім’я та по батькові (для юридичних осіб — найменування) і поштова адреса відправника та адресата, а у відповідних випадках — сума поштового переказу, сума оголошеної цінності поштового відправлення, сума післяплати, дані пред’явленого документа, що посвідчує особу заявника. У разі коли це стосується посилки, прямого контейнера або листа, бандеролі з оголошеною цінністю, у заяві зазначається вид упаковки, детальний перелік та вартість вкладення. У разі коли це стосується згрупованих поштових відправлень, поштових переказів, до заяви також долучається їх список, відправлень «EMS» — копія адресного ярлика.

Під час подання заяви відправник повинен пред’явити документ, що посвідчує особу, а також розрахунковий документ.

Заяви про внутрішні реєстровані поштові відправлення, поштові перекази приймаються протягом шести місяців з дня прийняття їх для пересилання, про міжнародні реєстровані поштові відправлення — у строки, передбачені актами Всесвітнього поштового союзу, про міжнародні поштові перекази — у строки, передбачені міжнародними угодами про обмін поштовими переказами.

123. Адресат має право за додаткову плату подати заяву про:

 • продовження строку зберігання в приміщенні об’єкта поштового зв’язку місця призначення адресованого йому поштового відправлення, поштового переказу до двох місяців з дня надходження;
 • пересилання або доставку адресованих йому поштових відправлень, поштових переказів на іншу адресу.

Адресат також має право:

 • відмовитися від одержання поштового відправлення, поштового переказу;
 • подати заяву на розшук відправленого йому реєстрованого поштового відправлення, поштового переказу.

Дія цього пункту (крім абзацу шостого) не поширюється на рекомендовані листи з позначкою «Судова повістка».

{ Пункт 123 в редакції Постанови КМ № 1107 від 18.12.2018 }

124. Заяви про випадки, передбачені пунктом 123 цих Правил, подаються адресатом у порядку і строки, визначені пунктом 122 цих Правил.

У заяві про пересилання або доставку поштових відправлень, поштових переказів на іншу адресу зазначається строк, протягом якого необхідно здійснювати пересилання або доставку. Такий строк не повинен перевищувати більш як один місяць.

125. У випадках, передбачених в абзаці восьмому пункту 121 та абзаці четвертому пункту 123 цих Правил, у разі встановлення перевіркою факту невиконання чи неналежного виконання оператором поштового зв’язку обов’язків з надання послуг поштового зв’язку щодо пересилання реєстрованого поштового відправлення, поштового переказу відправникові / адресату не пізніше десяти днів з дня встановлення перевіркою такого факту в об’єкті поштового зв’язку за місцем приймання або вручення поштового відправлення, прийняття поштового переказу або виплати коштів за ним виплачується відшкодування у розмірі, визначеному законом.

{ Абзац перший пункту 125 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1107 від 18.12.2018 }

У разі коли поштове відправлення, поштовий переказ подавалися для пересилання без повідомлення про вручення, заявникові також відшкодовується вартість оплаченої ним послуги за наведення відповідної довідки.

126. У разі коли поштове відправлення виявлено після виплати одержувачу чи відправнику належної суми відшкодування, поштове відправлення вручається одержувачу чи відправнику. При цьому одержувач чи відправник повертає виплачену йому суму відшкодування з відрахуванням суми за затримку пересилання, зокрема за несвоєчасну доставку поштового відправлення.

127. Користувач послуг поштового зв’язку має право:

 • на одержання інформації про порядок і строк надання послуг поштового зв’язку
 • звернутися для захисту своїх прав як споживача до територіального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів, а також до суду
 • оскаржити неправомірні дії працівників поштового зв’язку в порядку, встановленому законом

128. Заява не розглядається у разі, коли:

 • заявник не є ні відправником, ні адресатом, ні уповноваженою ними особою
 • минув встановлений для прийняття заяв строк

Про причини відмови у розгляді заяви заявнику у письмовій формі надається обґрунтована відповідь. Одночасно повертаються подані ним документи.

129. Оператор поштового зв’язку за невиконання чи неналежне виконання послуг поштового зв’язку несе відповідальність перед користувачами послуг поштового зв’язку згідно із законом.

130. Будь-яка інформація про поштове відправлення, поштовий переказ, відправника (найменування, поштова адреса) надається лише адресату або його законному представнику за його заявою.

Працівники поштового зв’язку, які допустили порушення зазначених вимог, несуть відповідальність згідно із законом.

Перелік постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 1155 «Про затвердження Правил надання послуг поштового зв’язку» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 34, ст. 1586)
 2. Пункт 21 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. № 1510 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 42, ст. 1933)
 3. Пункт 64 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1106 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 30, ст. 1546)
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. № 1230 «Про внесення зміни до пункту 84 Правил надання послуг поштового зв’язку» (Офіційний вісник України, 2005 р., № 52, ст. 3273)